HÍVJON!
06 20 354 8963
KÉRJEN AJÁNLATOT
Végelszámolás
megosztás

CÉGTÖRLÉS, Kft végelszámolás 

Cége jogutód nélküli megszüntetése, végelszámolás útján lehetséges. A szükséges okiratokat Ön és a könyvelője összegyűjti, az ügyvéd elkészíti az elektronikus benyújtásra alkalmas végelszámolási iratokat és  benyújtja a Cégbíróságra.

Szeretné tudni milyen cégiratokat vigyen az ügyvédhez?

Mennyi időre számítson az első lépéstől a cég törléséig?

Végelszámolási eljárás megindítása a gazdálkodó szervezet legfőbb szervének döntése alapján történik. A végelszámolás és a felszámolási eljárás közötti alapvető különbség, hogy végelszámolásra akkor van lehetőség, ha a gazdálkodó szervezet nem fizetésképtelen, kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tud tenni.

Végelszámolási időszak is egy elszámolási időszaknak minősül. A végelszámolás alatt a gazdálkodó szervezet a tevékenységét általában folytatja, annak megszűnése fokozatosan történik.

Nem fejeződhet be a végelszámolás abban az esetben, ha a gazdálkodó szerv vagyona nem fedezi a hitelezők bejelentett és elfogadott követeléseit. Ilyen esetben a végelszámoló felszámolási eljárást köteles kezdeményezni. 

Végelszámolás menete

A végelszámolás két ütemben történik.

1.        A vállalkozás legfőbb szerve határozatban dönt

•       a megszűnésről,

•       végelszámoló személyéről,

•       a végelszámolás kezdeti időpontjáról (nem lehet korábbi mint a határozat kelte).

2.        A végelszámolási döntésről 8 napon belül értesíteni kell a cégbíróságot.

3.        A Cégbíróság elrendeli a végelszámolásról szóló közzétételt.

4.        A kezdő időpontot megelőző nappal a szervezet vezetője:

•       záró leltárt,

•       tevékenységet lezáró beszámolót,

•       adóbevallást a működés időszakáról,

•       eredményfelosztás utáni zárómérleget készít, adóhatóságnak a végelszámolás kezdő időpontjától számított 30 napon belül átad,

•       zárómérleg alapján a könyveket le kell zárni

5.        A kezdő időpontot követően (végelszámolási időszak)

5.1.        x napon belül

•       maradandó titkos iratok jegyzékét és iratokat végelszámolónak átadni.

5.2.        8 napon belül a végelszámoló értesíti a végelszámolásról

•       földhivatalt,

•       adó, vám, illeték, TB hatóságot,

•       munkaerő piaci szerv,

•       környezetvédelmi felügyelőség,

•       pénzintézetek,

•       levéltár,

•       helyi önkormányzati adóhatóság.

5.3.        30 napon belül a végelszámoló

•       értesíti a környezetvédelmi felügyelőséget esetleges fennmaradó környezeti károkról, kártérítési kötelezettségekről,

•       tartási és egyéb járadékok jogosultjait, érdek képviseleti szerveket tájékoztatja a végelszámolásról.

5.4.        45 napon belül a végelszámoló

•       végelszámolási nyitómérleget elkészíti (amelynek része a hitelezőkkel szemben fennálló kötelezettségek részletezése), hitelezők jegyzékét a legfőbb szerv elé terjeszti,

5.5.        szükség esetén ha a végelszámolás elhúzódik, 1 év múlva a végelszámoló

•       jelentést készít a cég helyzetéről, a végelszámolás elhúzódási okáról és várható befejezésének időpontjáról,

•       ezt elküldi a cégbíróságnak, legfőbb szervnek, hitelezőknek.

6.        A végelszámolás befejezésekor a legfőbb szerv elé be kell terjeszteni az

•       évekre külön-külön éves beszámoló (adóhatóságnak is el kell küldeni),

•       eredmény felosztása után végelszámolási zárómérleg (adóhatóságnak is el kell küldeni),

•       zárójelentés,

•       vagyonfelosztási javaslat,

•       irattári elhelyezés,

•       záró adóbevallások

7. A végelszámolási zárómérleget, a zárójelentést, a vagyonfelosztási javaslatot 15 napon belül a cégbírósághoz be kell nyújtani a cégbíróság ennek megfelelően intézkedik a cég törléséről.

Betéti társaság, végelszámolás után fennmaradó vagyonát – a társasági szerződés eltérő rendelkezései hiányában – a vagyoni hozzájárulásuk arányában kell felosztani a társaság tagjai között.

 

Egyszerűsített végelszámolással csak közkereseti és betéti társaságok élhetnek, amennyiben nincs a cégnek tartozása és 120 nap alatt befejeződik a végelszámolás. Ügyvédi képviselet egyszerűsített eljárásban is szükséges!

 

Időpont egyeztetés: H-P 9-18-ig HÍVHAT  20-354 8963, éjjel-nappal ÍRHAT  AJÁNLATKÉRÉS>>

Dr. Mohos G. ügyvéd Bp.

Dr. Mohos G. ügyvéd Bp.

CIKKEIMET itt olvassa, hozzászólhat Ön is! 

Ügyvéd elérhető:

1134 Budapest,
Bulcsú u.19.
Ügydélfogadás:
egyeztetett időpontban
Hívható:
h-p: 9-18 óra
06-20-354 8963
06-1-239 5434
Levélírás 0-24 óra
mohos.gabor@upcmail.hu
iroda@mohos-ugyved.hu

Oszd meg kérlek!
Ezt a honlapot dr. Mohos Gábor, a Budapesti Ügyvédi Kamarába 2006 évben bejegyzett egyéni ügyvéd tartja fenn, (55076872-1-41) az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak. Felelősség biztosításom a Magyar Ügyvédek Biztosító Egyesületénél van.

Copyright © 2016 Dr. Mohos Gábor ügyvéd Bp.

valas.lap.hu | ingatlan.lap.hu | jog.lap.hu | linkweb.hu

Dr. Mohos Gábor - Ügyvéd Budapest | 06 1 239 5434 | 1134 Budapest Bulcsú utca 19. | mohos.gabor@upcmail.hu