HÍVJON!
06 20 354 8963
KÉRJEN AJÁNLATOT
Házastársi Vagyonmegosztás
megosztás

VAGYONMEGOSZTÁS, vagyonjogi per,

Házastársi vagyonközösség megszűnése.

-A házasság megkötésével a házastársak között a házassági életközösség idejére házastársi  vagyonközösség keletkezik.

(Az erre vonatkozó rendelkezéseket az új PTK. Negyedik  könyv szabályozza.) Kérdezzen! – Felelek

Osztatlan közös tulajdon mindaz, amit a házassági életközösség ideje alatt

• akár együttesen,

• akár külön-külön szereztek,

kivéve az, ami valamelyik házastárs különvagyonához tartozik.

– A vagyonközösséget a házassági életközösség fennállása alatt

a bíróság, fontos okból bármelyik házastárs kérelmére megszüntetheti.

Házastársi vagyonmegosztás:

Vagyonmegosztás megegyezéssel könnyebb!A házassági életközösség megszűnésekor a vagyonközösség is véget ér, és

bármelyik házastárs követelheti a vagyon megosztását is.

A felek közötti megállapodás létrejöhet:

• peren kívül

A peren kívüli megállapodáshoz nem kell a bíróság jóváhagyása és az a PTK. értelmében alapvetően nincs alakszerűséghez kötve, vagyis létrejöhet akár szóban, akár írásban, de még ráutaló magatartással is, kivéve, ha más jogszabály mégis meghatározott formához köti. (pl. ingatlanra vonatkozóan a Ptk.) Ingatlan megosztás pl. magához váltással, vagy értékesítés útján. (a hitel levonása után maradt összegen osztoznak.) Vagyonmegosztás Ingatlan szerződés útján.  2014-től illetékmentes, a házassági vagyonmegosztás többletvagyon szerzés esetén is.

• perben (bíróság által jóváhagyott egyezséggel).

A perbeli egyezség megkötése lehet:

• kötelező (pl. a megegyezéses bontásnál), de

• létrejöhet pusztán a felek akaratából is.

Vagyonmegosztási PER

Vagyonmegosztási PER

Amennyiben a felek megállapodása teljesíthetetlen, végrehajthatatlan kitételeket tartalmaz, az ilyen egyezség jóváhagyását a bíróság megtagadja.

 A bíróság dönt:

az egyezség jóváhagyása jogerős megtagadásának következménye az, hogy a tárgyban – hacsak a felek a per megszüntetését nem kérik – a bíróság dönt.

A bírósági ítélettel történő rendezésnél a felek teljes vagyoni helyzetét fel kell deríteni.

A bírói döntés (ítélet) elengedhetetlen segédeszköze a vagyontárgyak, jogok, kötelezettségek számbavétele, a vagyonmérleg. Fontos azonban, hogy a számbavétel érdekében a bíróság hivatalból nem folytathat le bizonyítást, hanem a felek által rendelkezésre bocsátott peradatok alapján kell valamennyi igényről döntenie.

Az érvénytelenítési és bontókeresettel a házassági viszonnyal összefüggő vagyonjogi kereset is összekapcsolható, illetve az ilyen igény viszontkeresettel érvényesíthető.

Ha a felek a kötelék és a vagyonjog kérdésére egyaránt kiterjedő ítélet ellen csak a vagyonjogi kérdésekben terjesztenek elő fellebbezést, a kötelék kérdésében hozott ítéleti rendelkezés jogerőre emelkedik,  és arra a fellebbezési kérelem és a csatlakozó fellebbezés utólag sem terjeszthető ki. Ekkor már a bontópertől független, polgári vagyonmegosztási pert tudnak indítani, ami nem előnyös az elvált felek számára.


Házastársi VagyonmegosztásHázastársi ingatlan vagyon megosztási
 szerződését elkészítem, véleményezem.

H-p, 9-18-ig, Hívjon! 06-20-354 8963    

 vagy    Írjon!   Kérjen ajánlatot>>

Élettársi vagyonjog>>

 

Dr. Mohos G. ügyvéd Bp.

Dr. Mohos G. ügyvéd Bp.

CIKKEIMET itt kövesse, új bejegyzésről értesítem

Itt megtalál>>

 

 

 

Ügyvéd elérhető:

Ügyfélfogadás:
egyeztetett időpontban

Levélírás 0-24 óra
dr.mohosgabor@gmail.com

Ezt a honlapot dr. Mohos Gábor, a Budapesti Ügyvédi Kamarába 2006 évben bejegyzett egyéni ügyvéd tartja fenn (a.sz.55076872-1-41), az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek a Budapesti Ügyvédi Kamara honlapján találhatók. Felelősség biztosításom a Magyar Ügyvédek Biztosító Egyesületénél van. ADATVÉDELEM>>

Copyright © 2016 Dr. Mohos Gábor ügyvéd Bp.

jog.lap.hu