HÍVJON!
06 20 354 8963
KÉRJEN AJÁNLATOT
Cégtörvény
megosztás

Hírek>> Illetékmentes a cégalapítás!

CÉGTÖRVÉNY, gazdasági törvény

Az új PTK. III. KÖNYV 3:1 § – 3:406 § foglalkozik a jogi személyekkel.

A csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 2014.03.15-tõl hatályos,
a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV.törvény hatályát veszti 2014.márc.15-én,
a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V.törvény 2014. március 15.-tõl hatályos.

 

Cégtörvény, gazdasági törvény  néhány változása:

– 2014.március 15. után a KFT. 3 M Ft-al alapítható, de volt türelmi idő a rendelkezésre bocsájtásra, 2016.03.15-ig.

– 2012. január 1-tõl minden újonnan alakuló gazdasági társaságnak kötelezõ a Kamarai regisztráció, a bejegyzést követõ 5 napon belül, az erre szolgáló nyomtatványon, amit kitöltve, aláírva, a területileg illetékes kamarának kell beküldeni. A már bejegyzett gazdasági társaságoknak 2012. február végéig kellett bejelentkezni.

– 2012-03.01.-tõl a társaság fizetésképtelen helyzetében a vezetõ tisztségviselõk és a tulajdonosok is felelõsséggel tartoznak a hitelezõkkel szembeni kötelezettségek teljesítéséért, ha azt a bíróság megállapítja. Öt évig eltilthatók a cégvezetéstõl a törölt vagy a fizetési kötelezettséget nem teljesítõ cégek vezetõi.

 

– 2012. január 1-tõl  az adózás rendjérõl szóló törvénybe bekerült az adóregisztrációs eljárás, lényege, hogy cégalapítás során az adószám kiadását megelõzõen, az adóhatóság ellenõrzi a vezetõ tisztségviselõk és tagok adózási múltját, és amennyiben: 15 millió Ft-ot meghaladó adótartozással rendelkezik vagy elõzõ cége adótartozással szűnt meg, illetve, ha cégének adószámát annak felfüggesztését követõen jogerõsen törölték, nem kap az új cég adószámot. A cégbíróság az adószám megérkezése után, 1 munkaóra alatt elbírálja a bejegyzési kérelmet.

A vizsgálat lefolytatására nem csak cégalapítás során, de a többségi/minõsített többségi tag, illetve a vezetõ tisztségviselõ személyében bekövezett változás, üzletrész-átruházás  alkalmával is sor kerül. Változásbejegyzés esetén a Cégbíróság elbírálási határideje 15 nap.

 

-2012.03.01-tõl
129. § (1) hatálybalépését megelõzõen bejegyzett azon cégek, melyeknek cégneve vagy rövidített neve nem felel meg az előírásnak, a cégjegyzékben vezetett adataik elsõ változásakor, ennek hiányában legkésőbb 2013. február 1. napjáig kötelesek cégnevük megváltoztatására.
(2) Akik nem csatoltak be a székhely-, telephely- és fióktelep használat jogcímét igazoló okiratot, a cégjegyzékben vezetett adataik elsõ változásakor, ennek hiányában legkésõbb 2013. február 1. napjáig kötelesek azt a cégbíróságnak benyújtani.
(3) A cég képviseletére jogosultak adóazonosító jelének vagy adószámának bejegyzését, valamint a születési adatait, a cégjegyzékben vezetett adataik elsõ változásakor, ennek hiányában legkésõbb 2013. február 1. napjáig kötelesek a cégbíróságnak benyújtani.
31. §. (2) Ha a bejegyzési kérelemben külföldi jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság szerepel, vagy a bejegyzési kérelemben feltüntetett külföldi természetes személy nem rendelkezik magyarországi lakóhellyel, a bejegyzési kérelemben kézbesítési megbízottat kell megjelölni. A kézbesítési megbízott magyarországi székhellyel rendelkező tagjai (részvényesei), vezető tisztségviselői, valamint felügyelő bizottsági tagjai nem láthatnak el. A bejegyzési kérelemhez mellékelni kell a kézbesítési megbízott megbízására, és a megbízatás elfogadására vonatkozó teljes bizonyító erejű magánokiratot vagy közokiratot.

Ingyenesen szerezhet céginformációt  az Önt érdeklő cégrõl itt.

A paragrafusok közt nem találja a megoldást? Ügyvédre van szüksége?

Kérjen ügyvédi tanácsadást!

Dr. Mohos G. ügyvéd Bp.

Dr. Mohos G. ügyvéd Bp.

CIKKEIMET itt KÖVESSE, új bejegyzésről értesítem Önt! 
Ügyvéd elérhető:

Ügyfélfogadás:
egyeztetett időpontban

Levélírás 0-24 óra
mohos.gabor@upcmail.hu

Ezt a honlapot dr. Mohos Gábor, a Budapesti Ügyvédi Kamarába 2006 évben bejegyzett egyéni ügyvéd tartja fenn (a.sz.55076872-1-41), az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek a Budapesti Ügyvédi Kamara honlapján találhatók. Felelősség biztosításom a Magyar Ügyvédek Biztosító Egyesületénél van. ADATVÉDELEM>>

Copyright © 2016 Dr. Mohos Gábor ügyvéd Bp.

valas.lap.hu | ingatlan.lap.hu | jog.lap.hu | linkweb.hu