HÍVJON!
06 20 354 8963
KÉRJEN AJÁNLATOT
Végelszámolás
megosztás

CÉGTÖRLÉS, Kft végelszámolás 

Cége jogutód nélküli megszüntetése, végelszámolás útján lehetséges. A szükséges okiratokat Ön és a könyvelője összegyűjti, az ügyvéd elkészíti az elektronikus benyújtásra alkalmas végelszámolási iratokat és  benyújtja a Cégbíróságra.

Szeretné tudni milyen cégiratokat vigyen az ügyvédhez?

Mennyi időre számítson az első lépéstől a cég törléséig?

Végelszámolási eljárás megindítása a gazdálkodó szervezet legfőbb szervének döntése alapján történik. A végelszámolás és a felszámolási eljárás közötti alapvető különbség, hogy végelszámolásra akkor van lehetőség, ha a gazdálkodó szervezet nem fizetésképtelen, kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tud tenni.

Végelszámolási időszak is egy elszámolási időszaknak minősül. A végelszámolás alatt a gazdálkodó szervezet a tevékenységét általában folytatja, annak megszűnése fokozatosan történik.

Nem fejeződhet be a végelszámolás abban az esetben, ha a gazdálkodó szerv vagyona nem fedezi a hitelezők bejelentett és elfogadott követeléseit. Ilyen esetben a végelszámoló felszámolási eljárást köteles kezdeményezni. 

Végelszámolás menete

A végelszámolás két ütemben történik.

1.        A vállalkozás legfőbb szerve határozatban dönt

•       a megszűnésről,

•       végelszámoló személyéről,

•       a végelszámolás kezdeti időpontjáról (nem lehet korábbi mint a határozat kelte).

2.        A végelszámolási döntésről 8 napon belül értesíteni kell a cégbíróságot.

3.        A Cégbíróság elrendeli a végelszámolásról szóló közzétételt.

4.        A kezdő időpontot megelőző nappal a szervezet vezetője:

•       záró leltárt,

•       tevékenységet lezáró beszámolót,

•       adóbevallást a működés időszakáról,

•       eredményfelosztás utáni zárómérleget készít, adóhatóságnak a végelszámolás kezdő időpontjától számított 30 napon belül átad,

•       zárómérleg alapján a könyveket le kell zárni

5.        A kezdő időpontot követően (végelszámolási időszak)

5.1.        x napon belül maradandó titkos iratok jegyzékét és iratokat végelszámolónak átadni.

5.2.        8 napon belül a végelszámoló értesíti a végelszámolásról a földhivatalt, adó, vám, illeték, TB hatóságot, munkaerő piaci szerv,  környezetvédelmi felügyelőség,  pénzintézetek,  levéltár, helyi önkormányzati adóhatóság.

5.3.        30 napon belül a végelszámoló

•       értesíti a környezetvédelmi felügyelőséget esetleges fennmaradó környezeti károkról, kártérítési kötelezettségekről,

•       tartási és egyéb járadékok jogosultjait, érdek képviseleti szerveket tájékoztatja a végelszámolásról.

5.4.        45 napon belül a végelszámoló a végelszámolási nyitómérleget elkészíti (amelynek része a hitelezőkkel szemben fennálló kötelezettségek részletezése), hitelezők jegyzékét a legfőbb szerv elé terjeszti,

5.5.        szükség esetén ha a végelszámolás elhúzódik, 1 év múlva a végelszámoló

•       jelentést készít a cég helyzetéről, a végelszámolás elhúzódási okáról és várható befejezésének időpontjáról,

•       ezt elküldi a cégbíróságnak, legfőbb szervnek, hitelezőknek.

6.        A végelszámolás befejezésekor a legfőbb szerv elé be kell terjeszteni az

•       évekre külön-külön éves beszámoló (adóhatóságnak is el kell küldeni),

•       eredmény felosztása után végelszámolási zárómérleg (adóhatóságnak is el kell küldeni),

•       zárójelentés,

•       vagyonfelosztási javaslat,

•       irattári elhelyezés,

•       záró adóbevallások

7. A végelszámolási zárómérleget, a zárójelentést, a vagyonfelosztási javaslatot 15 napon belül a cégbírósághoz be kell nyújtani a cégbíróság ennek megfelelően intézkedik a cég törléséről.

Betéti társaság, végelszámolás után fennmaradó vagyonát – a társasági szerződés eltérő rendelkezései hiányában – a vagyoni hozzájárulásuk arányában kell felosztani a társaság tagjai között.

Egyszerűsített végelszámolás szabályai 2018.07.01-től: Minden cég forma végelszámolása egyszerűsített módon történhet, ha

a) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 155. §-a szerinti könyvvizsgálatra nem kötelezett, és

b) végelszámolása kezdő időpontjától számított százötven napon belül a végelszámolást befejezi

[Ctv. 114. § (1) bek.]

Jogi képviselet egyszerűsített eljárásban nem kötelező! Végelszámolót nem kell kijelölni. A cég képviselőjének az egyszerűsített végelszámolás megindítását az állami adóhatóság felé a ’T201T jelzésű nyomtatványon kell bejelentenie. Az adóhivatal elektronikus úton adja át az adatokat a cégbíróságnak, aki közzéteszi, és a cégnevet v.a.-val jelöli.

Ügyvéd elérhető:

Ügyfélfogadás:
egyeztetett időpontban

Levélírás 0-24 óra
mohos.gabor@upcmail.hu

Ezt a honlapot dr. Mohos Gábor, a Budapesti Ügyvédi Kamarába 2006 évben bejegyzett egyéni ügyvéd tartja fenn (a.sz.55076872-1-41), az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek a Budapesti Ügyvédi Kamara honlapján találhatók. Felelősség biztosításom a Magyar Ügyvédek Biztosító Egyesületénél van. ADATVÉDELEM>>

Copyright © 2016 Dr. Mohos Gábor ügyvéd Bp.

jog.lap.hu