Ingatlanjog

ingatlanjog alkalmazása az életben

Ingatlanjogi ügyekben, jogi képviselet, perben és peren kívül.

A jogi tanácsadástól az ingatlan tulajdonjog földhivatali bejegyzéséig, végig kísérem az ingatlan adásvétel teljes folyamatát.  Ingatlanjogi szolgáltatást nyújtok az ingatlan tulajdonjog átruházási, bérleti és vegyes szerződések, az ingatlan-nyilvántartást érintő bármely ingatlanjogi ügylethez. 

Jogi tanácsadást javaslok, minden ingatlanjogi ügylet előtt!

Mi az ingatlan? Egyszerűen fogalmazva, jogi értelemben ingatlan a föld, és mindaz, ami azzal tartósan egybe van építve. Ingatlan tehát a termőföld, ingatlan a lakóház és egy társasházi lakás, valamint jellemzően ingatlan egy nyaraló vagy egy garázs is.

Ingatlanjogi képviselet, ingatlan adásvételi szerződéskötés.

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI Tv.  32.§. (3), (4) bekezdés szerint a tulajdonjog, haszonélvezeti jog, a használati jog, telki szolgalmi jog, vételi jog, jelzálogjog (önálló zálogjog) keletkezésére, módosulására, illetve megszűnésére vonatkozó bejegyzésnek, közokirat, ill. ügyvéd által ellenjegyzett magánokirat alapján van helye.

Ügyvédi praxisomban kiemelt jogterület az ingatlanjog. Több éves tapasztalattal rendelkezem: Ingatlan adásvételi, ingatlan ajándékozási és vagyonmegosztási szerződés kötésben.

INGATLAN TULAJDONJOG ÁTRUHÁZÁSI SZERZŐDÉSEK

Ingatlan ajándékozási szerződéskötés ügyvédnél. Gyorsan biztonságosan.

Ajándékozási szerződés>>

Házastársi vagyonmegosztás illetékmentes

Házastársi Vagyonmegosztás>>

Mit jó tudni az Ingatlan szerződésekről>>

Ingatlanjogi alapfogalmak>>

Szerződés kötéshez Adatlista >>

További ingatlan átruházások:

– Lakás csere.

– Tartási-, Életjáradéki szerződéskötés tulajdonjog fenntartással.

Közöstulajdon megszüntetésével kapcsolatos  ingatlan átruházási szerződést készítek Önnek.

Közös tulajdonú ingatlan tulajdonjog megosztása

A házastársi vagyonmegosztás mellett, gyakran problémát okoz a közös vagyon megszüntetése örökléssel keletkező közös tulajdonoknál. Javaslatom a megegyezés, mert a bíróságtól is kérhető a vagyonközösség megszüntetése, de a bírósági illeték és kényszer értékesítés  anyagi veszteséggel jár. Az osztatlan  közös tulajdon megosztása a műszaki paraméterek és egyéb ingatlanjogi szabályok miatt, még nehezebb. Megoldás lehet a használat megosztási szerződés.

Egyéb Ingatlanjogi területek

 Ingatlan bérleti, használati szerződések: 

– Lakás-, iroda és üzlet  bérleti szerződések: Ptk. 6:342. § – 6:348. §. szerint.

Minta bérleti szerződés>>

Ingatlanokat terhelő biztosítéki szerződések készítése és ellenjegyzése:

Haszonélvezetijog, használati jogok alapítása (szolgalmi jog) és elővásárlási jog.

Szomszédjog, birtokvédelem, Ráépítés 5:70 §, hozzáépítés 5:68 §, beépítés 5:69§, Rosszhiszemű ráépítés 5:71 §. Közös tulajdonra vonatkozó szabályokról 5:72 § rendelkezik az ÚJ PTK. Ötödik Dologi könyvében

Biztonságos Ingatlan adásvételi/ajándékozási szerződés készítés, ellenjegyzés, teljes körű szakszerű ügyintézés

Ügyvédi munkadíj az ingatlanérték  0,3 %-a,  de minimum 100 e Ft.

H-p, 9-18 hívjon! 06-20-354 8963      

vagy  most   írjon!      

 Ingatlanjog Facebook zárt csoportba jelentkezés>>

Ügyvéd Dr Mohos Gábor Ügyvéd Bp.

Kérdése van?

Lépjen velem kapcsolatba.