Ügyvéd online válaszol

Ingatlanjogi kérdések, ügyvédi online válaszok 2021

Budapesten, személyes jogi tanácsadásra  is van lehetőség

h-p: 9-18 óráig hívhat! +36-20-354 8963

éjjel-nappal

Ingatlan adásvételi és ingatlan ajándékozási szerződéskötés
Ingatlanjog

Ingatlan adásvételi, ajándékozási illetve vagyonmegosztási szerződés, ügyvédi munkadíj az ingatlan értékének 0,3%-a, de minimum 100 e Ft./ adásvételi szerződés 

Ingatlanjogi kérdés válasz 2019>>

Ügyvéd online válaszol 2020>>

2021 év Ingatlanjogi kérdések és dr. Mohos Gábor ügyvéd válaszai:

21.10.29.

Tulajdonjogról hogyan tudok lemondani?

Tisztelt Ügyvédi Úr! Érdeklődnék, hogyan tudjak lemondani egy tulajdon jogról. Édes anyám, testvérem és jó magam is szerepelek egy öröklakás tulajdon lapján bizonyos részben. Én erről le szeretnék mondani a testvérem és az édes anyám részére. Ezt hogyan tudnám kivitelezni? Esetleg tudnak benne segíteni? Ha igen ez milyen költségekkel jár? Előre is köszönöm

Tisztelt Uram! Ajándékozással idegenítheti el az édesanyja és a testvére részére. Ügyvéd által ellenjegyzett okiratba kell foglalni az ajándékozási szerződést. Ha teher van az ingatlan tulajdoni hányadon, akkor nem lehet elidegeníteni a tulajdoni hányadot. 

Költségek: ellenjegyzés munkadíja: 90.000,-Ft+ földhivatali eljárás díja: 6600,-Ft/hrsz+ nem hiteles tulajdoni lap a szerződéskötéskor: 1000,-Ft/hrsz.

21.09.30.

Öt tulajdonos

Tisztelt Ügyvéd Úr! 1991-ben öröklő 5 tulajdonos közül a mai napig egy használ egy lakást. Eladni nem akarta sosem. Hivatalos felszólítást nem kapott. Állandó lakhelyem ma is oda van bejelentve. Elveszthetem-e az örökölt tulajdonjogot? Köszönettel: Oné H. E.

Tisztelt Asszonyom! Elbirtoklás megállapításához bírósági pert kell indítani, amiben a bíróság hoz ítéletet.

21.09.24.

Ingatlanhasználati megállapodás díja

Tisztelt Dr. Mohos Gábor! Az iránt szeretnék érdeklődni, hogy milyen díja van egy ingatlanhasználati megállapodás ügyvédi ellenjegyzésének? 

Tisztelt Uram! Ellenjegyzés munkadíja: 50.000,-Ft, ami a szerződéskötéskor fizetendő. Plusz költség: az ingatlan nem hiteles tulajdoni lapját kiváltom: 1000,-Ft/hrsz.

21.09.08.

Ingatlan értékesítés jelenlét nélkül

Tisztelt Uram!
Külföldre költözés miatt értékesíteni szeretném ingatlanomat személyes közreműködésem nélkül.

Hogy tudom bebiztosítani magam úgy, hogy a megbízott ingatlanos semmiképp ne tudjon átverni? Üdvözlettel G. K.
Tisztelt Hölgyem! Akként, hogy adásvételi szerződést ön írja alá a szerződést ellenjegyző ügyvéd előtt SKYPE-on keresztül. Az ügyvédi törvény ezt lehetővé teszi. Ha nincs internete, akkor meghatalmazott útján kötheti meg a szerződést. (a meghatalmazást ügyvéd vagy közjegyző készíti)

21.09.01.

Lakás kiürítés

Tisztelt Ügyvéd Úr! Kérdésem a következő lenne: hogyan lehet kitenni egy ingatlanból az ott lakó nőt, akinek 4 gyermeke van? (ők 5-en be vannak bejelentkezve a házba évek óta, de nem tulajdonos, és haszonélvezeti joga sincs, velük él az élettársa is.) Az ingatlan tulajdonjoga követelés vásárlás útján lett megvásárolva, már több mint 1 éve. Eddig jóindulatból engedett “ingyenes” ottmaradásnak most szeretnénk véget vetni, nincs bérleti szerződés. Szeretnénk értékesíteni az ingatlant. 

Mik a lehetőségeink? Előre is köszönöm válaszát!

Tisztelt Asszonyom! A szívességi lakáshasználatot írásban, 30 napra lehet felmondani. Ezt követően lehet lakás kiürítése iránti pert indítani.

21.08.30.

Elővásárlási jog

Tisztelt Ügyvéd Úr! Jó napot, szeretném eladni a ház részemet, a másik tulajdonos nem tart rá igényt. Lemondani sem kíván az elővásárlási jogáról kizárólag 500ezer Ft.- ért ír alá.

Mit tudok tenni, hogy ezt ne kelljen megfizessem. Előre is köszönöm válaszát
Tisztelt Cím! A vételi ajánlatot tértivevényes levélben kell elküldeni a tulajdonostársnak. Legalább 15 naptári napot kell biztosítani, hogy nyilatkozzon a vételi ajánlatban szereplő áron megköti-e önnel a szerződést. Ha nem nyilatkozik, akkor a tértivevényt és a vételi ajánlatot be kell nyújtani a földhivatalba az adásvételi szerződéshez kapcsolódóan.

21.08.29.

Közös tulajdonú telken, hogyan tudom elkülöníteni a részem?

Tisztelt Ügyvéd Úr!

A segítségét szeretném kérni. Néhai édesapám után, rész tulajdonos lettem egy ingatlanon, ahol életvitelszerűen élek a családommal, itt építettünk újra egy régi lakást. Nővérem, aki szintén tulajdonos ezen a telken, szeretné eladni a saját részét. 

A kérdésem, van e arra lehetőség, hogy valahogy telken belül elkülönítsem a részemet? Köszönöm.

Tisztelt Cím! Használati megosztás megállapodást kell aláírni a tulajdonostárssal, ezt ügyvédnek kell ellenjegyezni.

21.08.27.

Természetvédelmi területen ingatlan eladás

Tisztelt Ügyvéd úr! Szeretnék informálódni, hogyan adhatom el ingatlanomat, mely természetvédelmi területen van. A természetvédelmi igazgatóságnak meg az önkormányzatnak elővásárlási joga van! Mi a menete a lemondási jog kikérésének? Köszönettel: G. Attila

Tisztelt Uram! A vételi ajánlatot közölnie kell az elővásárlásra jogosulttal. (Célszerű tértivevényes levélben, ha 15 napon belül nem reagálnak, eladhatja az ajánlattevőnek.)

21.08.25.

Szívességi lakáshasználónak felmondás

Tisztelt Ügyvéd Úr! Azt szeretném kérdezni, hogyan tehetem ki lányom volt barátját a saját lakásomból? Válaszát előre is köszönöm!

Tisztelt Cím! Az illető szívességi lakáshasználó, ezért írásban közölt rendes (30 nap alatt kell elköltöznie) vagy rendkívüli felmondással (8 nap alatt kell elköltöznie) kötelezhető az ingatlan elhagyására..

21.08.22.

Társasházban közös tulajdon

Tisztelt Ügyvéd Úr! Az alábbi ingatlanjogi témában szeretném megtisztelő véleményét kérni.
Testvéreimmel egy társasházi lakást örököltünk, melyet értékesíteni szeretnénk. A ház alapító okirat híján jelenleg osztatlan közös tulajdonban vanmely jelentősen rontja az eladási esélyeket. Mivel egy lakó régóta tartó ellenállása miatt az alapító okirat segítségével való hivatalos társasházzá alakulásra egyelőre nincs lehetőség. 

Használati megosztásról szóló megállapodást szeretnénk kötni a tulajdonosokkal.
Lehetséges a fent felvázolt esetben szótöbbséggel jogilag hiteles használati megállapodást kötni? Üdvözlettel és köszönettel, R. B.

Tisztelt Uram! Nincs lehetőség. Minden tulajdonosnak alá kell írnia és ügyvédnek kell ellenjegyezni.

Haszonélvező szerepe ingatlan ügyleteknél.

2021.08.20.

Tisztelt Ügyvéd Úr! Férjemnek 1/4 tulajdonrésze lett a családi házukból, anyósomnak 3/4. Anyósomnak az egészre haszonélvezeti joga van. Anyósom árulja a házat, értesített, hogy 10 millió forintért van rá vevő és így a férjem 2,5 millió forintra jogosult! Majd közölte, hogy csak 1,780 M Ft jár a férjemnek a 2,5 millió helyett, mert özvegyi joga van bejegyezve! Férjem húgát hatalmazta meg az ügyek intézésével és már voltak ügyvédhez is, mindent a férjem tudta és beleegyezése nélkül csinálnak!

Kérdésem: Miért jár 2,5 millió helyett csak 1,780 M az özvegyi jogra hivatkozva? Megtagadhatja férjem az ingatlan eladását? Eladhatja anyósom férjem nélkül is? Válaszát előre is köszönöm!
Tisztelt Asszonyom! Az összes tulajdonosnak alá kell írnia az adásvételi szerződést. A tulajdonos tudta és beleegyezése nélkül nem adható el az ingatlan. Haszonélvezeti jog vagyoni értékét az 1990. évi 93. tv. 72.§.-a alapján tudják kiszámítani. E szerint jól állapították meg az értéket, ha 65 év alatti az anyósa. Részletesen itt olvasható a számítás>>

21.08.02.
Tisztelt Ügyvéd Úr! A tulajdonomban lévő haszonélvezettel terhelt ingatlant, haszonélvezeti joggal együtt eladnám vagy hitelfelvétel miatt jelzálog terhelésére lenne szükségem. 

Azt szeretném kérdezni, hogy az eladáshoz hozzá kell járulnia a haszonélvezőnek? Előre is köszönöm válaszát.

Tisztelt Kérdező! A hitelfelvételhez hozzá kell járulnia, azaz neki is alá kell írnia a hitel szerződést, mert csak így adnak hitelt a haszonélvezettel terhelt ingatlanokra.

Haszonélvezettel terhelt ingatlan adásvételi szerződését a haszonélvezőnek nem szükséges aláírni, ha a haszonélvezet változatlanul megmarad, csak a tulajdonos változik.

Haszonélvezettel terhelt tulajdonomat, hogyan tudom eladni?

21.07.30.

Tisztelt Ügyvéd Úr! Az édesapámtól örököltem egy házrészt, amire az örökhagyó felesége rátette a haszonélvezetét, és most ráadásul a saját részét elajándékozta, de a haszonélvezetet az egész házon rajta hagyta.

A kérdésem az lenne, hogy mit tudok tenni az ingatlannal, ha én ki szeretnék szállni ebből az egészből? Válaszát előre is köszönöm! Üdvözlettel: N. S. K.

Tisztelt Hölgyem! Eladni vagy elajándékozni a tulajdoni hányadot csak haszonélvezettel terhelten tudja.

21.07.18.

A haszonélvezőnek részt kell venni a szerződéskötésen?

Tisztelt Dr. Mohos Gábor! Az ügyben keresem meg, hogy van egy lakás, aminek 50%-ban én vagyok a tulajdonosa, 50%-ban a nővérem. A nővérem nekem ajándékozza a lakás 50%–át. (Anyukánknak haszonélvezeti joga van, ezen nem szeretnénk egyelőre változtatni.) Én úgy tudom, hogy ez illetékmentes és az ügyvédi ügyintézést kivéve más anyagi kötelezettséggel nem jár. Ez így van? Anyukánknak is részt kell vennie a szerződéskötésen? A válaszát előre is köszönöm. Üdvözlettel: L. H.

Tisztelt Asszonyom! Igen, illetékmentes. A haszonélvezőnek nem kell aláírnia a szerződést, mert nem törlik a haszonélvezeti jogot. Az ajándékozási szerződésben fel kell tüntetni az ajándékozás tárgyát képező tulajdoni hányad értékét.

A haszonélvezeti jog értéke, ezt az értéket csökkenti. Az értéket attól függetlenül kell feltüntetni, hogy a testvérek közötti ajándékozás illetékmentes.

21.07.10.

Tisztelt Ügyvéd Úr! Van a nevemen egy ház, a haszonélvezője az édesapám. Mik jogaim, milyen jogokat gyakorolhatok? Kulcsot kérhetek? Előre is köszönöm a válaszát! Üdvözlettel Sz. L. V.

Tisztelt Cím! A haszonélvezeti jog jogosultja kizárhatja a tulajdonost az ingatlan használatából a Ptk. alapján. A tulajdonosnak rendelkezési joga van. Pl. eladhatja a tulajdonát a haszonélvezet változatlanul hagyásával.

Ingatlan Ajándékozási esetek:

21.06.15.

Tisztelt Ügyvéd Úr! Örököltem 1/3 részben egy családi házat amit most a keresztfiamra szeretnék íratni vagy neki ajándékozni. Szeretném megtudni, hogy mi a teendőm? hogy kell az egészet elindítani? Köszönöm válaszát! Tisztelettel G. S.né

Tisztelt Asszonyom! Ajándékozási szerződést vagy adásvételi szerződést lehet kötni ügyvéd előtt és be kell nyújtani a szerződést a földhivatalba. Az ajándékozás illetéke 9%, a vétel illetéke 4%

21.06.01.

Tisztelt Ügyvéd Úr! Az lenne a kérdésem, hogy hogyan tudnám a házamat a gyermekemre íratni a leggyorsabban. Válaszát előre köszönöm

Tisztelt Cím! Ajándékozási szerződést lehet kötni, amit ügyvéd által ellenjegyzett okiratba kell foglalni és benyújtani a földhivatalba. Ha kiskorú a gyerek és egyidejűleg haszonélvezeti jogot akar alapítani az ajándékozó javára, abban az esetben szükség van a gyámhivatal engedélyére, illetve kiskorú gyerek esetén a kiskorú gyerek törvényes képviselőjének aláírása is szükséges.

Gyerek nevére vásárolt ingatlan ajándéknak számít?

21.05.30.

Tisztelt Ügyvéd úr! Annyiba szeretném kérni a segítségét, hogy van egy ingatlan amit x éve két szülő úgy vett meg adás-vételi szerződéssel, hogy a két gyermeket is tulajdonosnak írták be. Ilyenkor az 1/4- 1/4 rész amit a két gyerek (felnőtt korról beszélünk) kapott az ajándéknak számít vagy sem? Kell hozzá külön ajándékozási szerződés amit a szülők kötnek a gyerekeikkel?

T. Cím! Nem ajándék.

21.05.25.

Tisztelt Ügyvéd Úr! Zártkerti ingatlannak 3 tulajdonosa van. Az egyik tulajdonos szeretné elajándékozni a részét, megteheti a másik két tulajdonos beleegyezése nélkül? Válaszát köszönöm.

T. Cím! IGEN, elajándékozhatja. (csak eladásnál van a tulajdonostársnak elővásárlási joga)

El kell hagynom az ingatlant?

21.05.20.

T. Ügyvéd Úr! Közös ingatlanunkat előző házasságunkból született gyermekeinknek ajándékoztuk 1/3-2/3 arányban. A földhivatali bejegyzés megtörtént. Közös gyermekünk nem született. Férjem, 2020 elhunyt.

Kérdezni szeretném Öntől, hogy haszonélvezeti jogom az ingatlanon –amelynek tulajdonosa a két felnőtt gyermek- ebben az esetben, hogyan érvényesül? Haszonélvezetem a gyerekemnek ajándékozott 1/3-ad részre vonatkozik csak? Hagyatéki tárgyalás tárgyát képezi-e az ingatlan? El kell-e hagynom az ingatlant? Köszönettel: Sz. V. E.

Tisztelt Asszonyom! Nem kell elhagynia az ingatlant, mert haszonélvezeti joga van bejegyezve.

Apa ráírathatja a részét csak az egyik gyerekre?

21.05.10.

Tisztelt Ügyvéd Úr! Volt férjemmel fele- fele arányban vagyunk tulajdonosok a családi házunkban .
Két gyermekünk van. Megteheti- e a volt férjem, hogy az ő tulajdonrészét átíratja csak az egyik gyerekre? Ilyen esetben a másik gyermek jogai nem csorbulnak?
Ez lehetséges? Az ingatlanban jelenleg egyikünk sem lakik, pontosabban az egyik gyermekünk lakik egyedül. Köszönöm szépen: L. E.
Tisztelt asszonyom! Nagykorú gyermek esetén igen megteheti, ha kiskorú a gyermek, akkor az ön aláírása is szükséges.

21.05.06

Tisztelt Ügyvéd Úr! Ha az édesapám egyoldalúan akarja felbontani a 2014-ben kelt ajándékozási szerződést bírósági úton megteheti?
T. Kérdező! Bírósági pert indíthat az ajándékozó, ajándék visszakövetelése iránt.

Hogyan kapom meg a részem?

21.05.02.

Tisztelt Ügyvéd Úr! A következő kérdésem lenne: Feleségemmel már élettársi kapcsolatban éltünk, mikor vásároltunk egy ingatlant melyet hitel terhel! A ház az Ő nevére került, a hitel az enyémre, mellyel az ingatlan be van terhelve! Feleségem eladta a házat, mely a vagyon megosztás részét képezi és a válásunk folyamatban van.
Hogy lehetett ezt kivitelezni? Mi a teendőm, hogy megkapjam az engem megillető részemet? Válaszát köszönöm!

Tisztelt Uram! Vagyonjogi pert indíthat.

21.04.30.

Tisztelt Ügyvéd Úr! Testvéremmel 50-50 %-ban vagyunk tulajdonosok. Öcsém nem akarja eladni az ingatlant, mit tehetek? Fél házat kerttel senki nem vesz meg? Tudna valamit mondani erről? Válaszát megköszönve, tisztelettel: V.né A. L.

Tisztelt Asszonyom! Közös tulajdon megszüntetése iránt lehet pert indítani.

Társtulajdonos nem engedi eladni az ingatlant

21.04.27.

Tisztelt Ügyvéd Úr! Férjem két éve 1/2, 1/2 arányban a húgával megörökölték a szülői házat és több darab termőföldet. A húga igényt tartana a házra és nem engedi eladni, hogy majd Ő megveszi a Férjem részét. Telnek az évek, ha rákérdezünk az a válasz, neki nincs pénze, majd intézi.

Azt szeretném kérdezni, van-e valamilyen jogi lehetőség a kezünkben ezt a lehetetlen helyzetet lezárni? Válaszát előre is köszönöm! Tisztelettel: Mária

Kedves Hölgyem! Közös tulajdon megszüntetése iránt pert indíthat a tulajdonostárs ellen a tulajdonostárs.

21.04.20.

Kedves Ügyvéd Úr! Albérlőink ismeretlen helyre költöztek, viszont a lakásban otthagyták a bútoraikat, ruháikat, edényeket. Van lehetőségünk a bútorok megsemmisítésére, ha bizonyos időn belül nem jelentkeznek? Előre is köszönöm, ha válaszol. Tisztelettel: B. Zs.

T. Hölgyem! Nem lehet megsemmisíteni az albérlő tárgyait.

Cégtől vásárolni ingatlant hátrányos?

21.04.10.

Tisztelt Ügyvéd Úr! Érdeklődni szeretnék ingatlan vásárlás miatt. Vételeztünk egy ingatlant melynek eladója az OTP Faktoring Zrt. Az ingatlan tehermentes 1/1 arányban van az eladónál a tulajdonjog. Mennyiben változik a jogi háttér annak tükrében, hogy nem magánszemélytől vásároljuk, hanem a Végrehajtói cégtől? Lehet e számítani bármilyen hátrányos történésre a zálogjog fennállásáig? Köszönettel A. G.

T. Uram! Nincs különbség.

Osztatlan közös tulajdonra mi a megoldás?

21.04.02.

Tisztelt Ügyvéd Úr! Ingatlanom osztatlan közös tulajdon, a mellettem levő házrésszel telekkel. Az a problémám, hogy szükségem van ügyvédi megosztó szerződésre, de 4 tulajdonosról van szó, és csak kettőt találunk. 

Kérdésem, ha nem találom meg őket, nem jöhet szóba a szerződés nélkülük? Köszönöm előre is válaszát.
T. Cím! A használati megosztás megállapodást az összes tulajdonosnak alá kell írnia.

Közös udvar felosztható?

21.03.23.

Tisztelt Ügyvéd Úr! Vásárolni szeretnék egy magánházat, ami 2 szintből áll, de külön eladó a földszint, külön az emelet. Külön bejáratuk van és külön helyrajzi számon vannak. Szülők és gyerekeik laktak ott. Jelenleg egyikben sem laknak. Egy közös udvara van a háznak. 

Azt szeretném kérdezni, hogy ilyen esetben az udvar felosztható? Én csak az egyik lakást szándékozom megvenni, a másikat nem tudni ki veszi meg. Jó lenne még idő előtt az udvart felosztani, hogy ebből később ne legyen vita. Lehetséges ez? Mi ennek a módja? Úgy tudom kb. 550 nm a telek mérete. Köszönöm válaszát. Z. M.

Tisztelt Hölgyem! Használati megosztás megállapodást lehet kötni. Felosztani fizikailag vagy telekalakítással nem lehet.

21.03.05.

Ki írhatja alá az adásvételi szerződést?

Tisztelt Ügyvéd Úr! Kérdésem az lenne, hogy a férjem lehet a meghatalmazottam, ingatlan adás-vétel szerződéskötés esetén? Köszönettel: B. A.

T. Hölgyem! Igen, lehet, de ügyvéd által ellenjegyzett meghatalmazás szükséges.

21.02.20.

Tisztelt Ügyvéd Úr! Megvásárolnék egy családi házat, de a háznak nincs fennmaradási, ill. használatbavételi engedélye. A kérdésem, ha így megveszem az ingatlant és fennmaradási engedélyt kérek rá, kiróhat e az építési hatóság bírságot? Vagy elrendelheti e a bontást?

Tisztelt Kérdező! Erre az önkormányzat tud választ adni, vásárlás előtt érdeklődjön.

Anyám párja évek múlva igényt tarthat a lakás felére?

21.02.18.

Tisztelt Ügyvéd Úr! Segítségét szeretném abban kérni, hogy édesanyám nevén van egy lakás, és a párja hozzánk van bejelentve. És azt szeretném megtudni, hogy a párja a későbbiek folyamán igényt tarthat a lakás felére? Előre köszönöm a válaszát. Üdv: A. A.

Tisztelt Hölgyem! Akárhány évig lakik a lakásban, ettől nem lesz tulajdonos az illető, mert nincs ilyen törvény.

21.02.15.

Jelzálog joggal terhelt házat, hogyan lehet megvenni?

Tisztelt Ügyvéd Úr! Van egy ház amin hitel van, szeretném megvenni, de nem tudom az eljárásokat! Ebben szeretném segítségét kérni! És pontos információt szerezni! Előre is köszönöm!

T. Kérdező! A teher jogosultjának az igazolása alapján a jelenleg fennálló terheket a vételárból közvetlenül a jogosultnak kell átutalnia az adásvételi szerződésben rögzített módon. A fennmaradó részt pedig azt követően, hogy a terheket törölték a tulajdoni lapról. Ha terhek összértéke meghaladja az ingatlan értékét, akkor nem javasolt adásvételi szerződést kötni.

21.02.10.

Tulajdonjog hogyan kerül bejegyzésre?

Tisztelt Ügyvéd Úr! Anyósom vett egy házat telekkel mind a kettő külön helyrajzi számon szerepel a ház a nevére került a telek nem. Mi a teendő, hogy a telek is amit vett a nevére kerüljön?

Tisztelt Kérdező! Az 1997. évi 141. tv.-nek megfelelő tartalmú és alakiságú szerződést kell a földhivatalba benyújtani vagy bírósági pert kell indítani és a bíróság ítélete alapján jegyzik be a tulajdonjogot.

21.02.03.

Tisztelt Ügyvéd Úr! Szeretném megkérdezni, hogy egy jelenleg osztatlan közös tulajdonban lévő társasházi udvar, lakásonként eltérő méretű kizárólagos használatban lévő udvarrészei a megosztás előtt saját tulajdonnak számíthatnak-e? Egy megkötendő használati szerződés és az azt követő, albetétesítés után az adott tulajdonos birtokába kerülnek-e? Válaszát megköszönve, tisztelettel és üdvözlettel: C. Sz.

Tisztelt Cím! Szerintem az a társasház tulajdona marad. Erről a társasház alapító okiratában a társasház tulajdonosai fognak dönteni.

21.01.29.

Vételár előleget vissza kell fizetni?

Tisztelt Ügyvéd úr

Azzal a kérdéssel fordulok önhöz, hogy ha nem mentem el az ügyvédhez aláírni a ház eladásával kapcsolatos papírt, arról jöhet nekem az ügyészségtől levelem? 

A másik kérdésem meg az lenne, hogy ha a házat le előlegezték 200 000 -rel, de mivel visszaléptem a ház eladásától így 400 000 kell vissza fizetnem? De sajnos ezt az összeget nem tudom kifizetni, ebből lehet valami baj?

Tisztelt Kérdező! Az összeget vissza kell fizetnie, fizetési meghagyásos eljárást fognak indítani a jogosultak.

21.01.28.

Árverezett házból ki kell költözni?

Tisztelt Ügyvéd Úr! Nagyon el vagyok keseredve, mert 1 éve vásároltam egy ingatlant, sajnos feketén és az eladó nem közölte, hogy rengeteg tartozásuk van. Így érdeklődnék ha árverezésre kerül az ingatlan, nem kell kiköltöznünk az ingatlanból, megnyugodhatok? Kérem tisztelettel, hogy válaszolni szíveskedjen. Köszönettel: F. I .

T. Hölgyem! Ki kell költöznie.

21.01.27.

Tisztelt Ügyvéd Úr! 20 éve örökölt egy ingatlant a férjem az ő testvére és a keresztanyjuk. Kérdésem az lenne ha most fizetnénk ki a tulajdonostársakat az ingatlannak hagyatéki tárgyaláson elbírált értékét, vagy a mostanit kell alapul venni. köszönöm mielőbbi válaszát

Tisztelt Kérdező! Természetesen a szerződéskötéskori értéket kell alapul venni. 

21.01.10.

Tisztelt Ügyvéd Úr! Tavaly meghalt a férjem. Férjem első házasságából van egy fiú, és nekünk is született 2 gyermekünk, így 3-an örökölték az apai részt. 

Kérdésem az lenne hogyha én meghalok a gyermekeim az apjuk után felértékelt tulajdonrészt fizetik ki a féltestvérüknek, vagy az akkori érték után kéri a apai részét. Válaszát előre is köszönöm! Tisztelettel: K.né M. J.

Tisztelt Asszonyom! A közös tulajdon megszüntetésének időpontjában hatályos értéken tudnak elszámolni egymással.

Ingatlanjogi email válaszok 2022-2023>>

Budapesten, gyors ingatlan adásvételi szerződés kötésre van lehetőség

h-p: 9-18 óráig hívhat! +36-20-354 8963

éjjel-nappal

Ügyvéd Dr Mohos Gábor Ügyvéd Bp.

Kérdése van?

Lépjen velem kapcsolatba.