HÍVJON!
06 20 354 8963
KÉRJEN AJÁNLATOT
Kártérítési jog, kártérítés
megosztás

KÁRTÉRÍTÉSI JOG, ÜGYVÉDI JOGI TANÁCSADÁS

Szerződéses kapcsolatokban okozott károk megtérítése,

jogellenesen okozott vagyoni kár esetén a kárigény érvényesítése jogi úton, mint például

-Az általános kártérítési felelősség érvényesítése

-A veszélyes üzem (pl. gépek, gépjárművek, stb.) működéséből következő károk megtérítése

-Állatok által okozott károk megtérítése

-Épületekkel összefüggő károk megtérítés

Az új Ptk. a nem vagyoni kártérítés fogalma helyett, bevezeti a személyiségi jogok megsértéséből eredő, nem vagyoni sérelmeket kompenzálandó sérelemdíj jogintézményét.

A 2:52. § Sérelemdíj, fizetésére kötelezés feltételeire, a kártérítési felelősség szabályait kell alkalmazni, azzal, hogy a sérelemdíjra való jogosultsághoz a jogsértés tényén kívül további hátrány bekövetkeztének bizonyítása nem szükséges. Azaz a jogsértés már önmagában elegendő a sérelemdíj fizetési kötelezettség megállapításához.

Kártérítési jog

Kártérítési jog

Kártérítésre vonatkozó  jogszabályok:

2013. évi V. Tv. (Ptk.) Hatodik Könyv KÖTELMI JOG
IX. CÍM A SZERZÕDÉS TELJESÍTÉSE
XX. Fejezet Általános rendelkezések
6:122. § [A kárveszély átszállása] 6:123. § [A szolgáltatás minősége] 6:126. § [Akadályközlési kötelezettség] 6:127. § [A szolgáltatás megvizsgálásának kötelezettsége] 6:130. § [Pénztartozás teljesítésének ideje] 6:133. § [Költség]

6:137. § [Szerződésszegés] A szerződés megszegését jelenti bármely kötelezettség szerződésszerű teljesítésének elmaradása.
6:138. § [A teljesítés követeléséhez való jog] 6:139. § [Visszatartási jog] 6:140. § [Elállás, felmondás] 6:141. § [Fedezeti szerzõdés] 6:142. § [Felelõsség szerzõdésszegéssel okozott károkért] 6:143. § [A kártérítés mértéke] 6:144. § [A szerzõdésen kívül okozott károkért való felelõsség szabályainak kiegészítõ alkalmazása] 6:145. § [Párhuzamos kártérítési igények kizárása] 6:146. § [Felelõsség a teljesítés során okozott károkért] 6:147. § [Kártérítési felelõsség ingyenes szerzõdéseknél] 6:148. § [A közremûködõért való felelõsség] 6:149. § [Részleges szerzõdésszegés] 6:150. § [Közbensõ szerzõdésszegés] 6:151. § [Elõzetes szerzõdésszegés] 6:152. § [A szerződésszegés jogkövetkezményeinek korlátozása és kizárása] 6:154. § [A kötelezett késedelmének jogkövetkezményei] 6:155. § [Fizetési késedelem vállalkozások közötti szerzõdésben] 6:156. § [Átvételi késedelem]

6:157. § [Hibás teljesítés] 6:158. § [Hibás teljesítési vélelem]

6:159. § [Kellékszavatossági jogok] 6:160. § [Áttérés más kellékszavatossági jogra] 6:174. § [Kártérítés kellékhibás teljesítés esetén]

Időpont foglalás:  h-p, 9-18  H Í V J O N !  06 20 354 8963    vagy     Í R J O N  !

Dr. Mohos G. ügyvéd Bp.

Dr. Mohos G. ügyvéd Bp.

CIKKEIMET itt olvassa, hozzászólhat Ön is! 

Ügyvéd elérhető:

Ügydélfogadás:
egyeztetett időpontban

Levélírás 0-24 óra
mohos.gabor@upcmail.hu

Ezt a honlapot dr. Mohos Gábor, a Budapesti Ügyvédi Kamarába 2006 évben bejegyzett egyéni ügyvéd tartja fenn (a.sz.55076872-1-41), az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek a Budapesti Ügyvédi Kamara honlapján találhatók. Felelősség biztosításom a Magyar Ügyvédek Biztosító Egyesületénél van. ADATVÉDELEM>>

Copyright © 2016 Dr. Mohos Gábor ügyvéd Bp.

valas.lap.hu | ingatlan.lap.hu | jog.lap.hu | linkweb.hu