Ügyvéd válaszol öröklésjog

Öröklésjog: VÉGRENDELET, HAGYATÉK

Öröklésjog részletes jogszabályai bővebben>>

Látogatók öröklésjogi kérdései Dr. Mohos Gábor válaszai itt lentebb!

Öröklésjog: ingatlan hagyaték az örökösöké
Öröklésjog

Ingatlan adásvételi, ajándékozási szerződés kötés ügyben

 h-p: 9-18 óráig hívhat! 06-20-354 8963

   Éjjel nappal írhat    IDŐPONT FOGLALÁS>>

Személyes jogi tanácsadás, Budapesten, 10.000.-Ft/ megkezdett óra. Foglaljon időpontot!

ÖRÖKLÉSJOGI KÉRDÉSEK – VÁLASZOK 2020-2023

23.12.27.

Tartozás

Tisztelt Ügyvéd Úr!

A kérdésem a következő. Hárman örököltünk egy házat, aminek egy negyed része az enyém. Sajnos nekem van tartozásom, ami végrehajtónál van.

Rá terhelheti-e a végrehajtó a házrészemre? Ha igen, ez eladásnál milyen következményekkel jár? Szeretnénk eladni, és abból rendezni a tartozást. Válaszát előre is köszönöm!
T. Hölgyem
Igen, önnek kell kifizetni a tartozást ebből az eladási ár előlegből.

Lemondhatok az örökségről?

Öröklési sorrend

Tisztelt Ügyvéd Úr!

A kérdésem az lenne, ha én halnék meg hamarabb, mint a férjem, ki hogyan örökölne? Van ½ arányban lakásunk, és nekem a nevemen anyukám után egy lakás! Nincs közös gyermekük! Nekem van az első házasságomból 2 gyerekem! Csak azt nem tudom, ha férjem is elhunyt mint túlélő házastárs, utána ki örököl? Nincs közös családunk! Az én gyerekeim? Köszönöm szépen a választ!

T. Hölgyem! A túlélő házastárs a közösen lakott lakáson holtig tartó haszonélvezeti jogot, a többi vagyonon egy gyermekrésznyit örököl. Amikor férje is meghal az ön gyermekei örökölnek.

Közös tulajdon

Tisztelt Ügyvéd Úr! Örököltek a fiaim az apjuk után öten egy lakást. Na most az egyik fiú kérné a részét kifizetni belőle. Az a kérdésem lenne, hogy az állam fizeti ki neki, vagy a fiuknak kell. Vagy, ha az állam fizeti, mert én nem tudom, akkor én tartozom az államnak? Köszönöm válaszát. T. Asszonyom! Az állam senkinek nem fizet.

23.12.05.

Örökség várományos, nem örökös

Tisztelt Ügyvéd Úr!

2023.11. 26-án tudtam meg, hogy a szüleim és a testvérem, a hátam mögött kisemmiztek a családi házból. A ház fele a bátyám, a másik fele a 4 éves unokahúgom nevére került. A kérdésem az lenne, érdemes bíróságra menni? Vagy hagyjam annyiban?

T. Hölgyem! A tulajdonosok jogszerűen elajándékozhatják a saját tulajdonukat.

23.12.02.

Hagyatéki hitelezői igény

Tisztelt Ügyvéd Úr!

Unokatestvérem 85 éves nehezen mozog megsajnáltuk feleségemmel segítünk amiben tudunk. Bevásároltunk, csekkeket rendezzük, lesöpörjük az háza előtt, hivatalos helyekre elvisszük. Gyermeke nincs, a meghalt testvérének van egy lánya. Eltartási szerződést nem tudunk kötni erős demenciája miatt.

Kérdés, a hagyatékából kérhetek valamennyi részt?

T. Uram! A törvényes örökös ilyen esetben a testvér gyereke. Hagyatéki hitelezői igényt nyújthat be az örökössel szemben.

23.07.02.

Mekkora szántót örököltem?

Tisztelt Ügyvéd Úr!
Azzal a kérdéssel fordulok önhöz hogy örököltem egy kisebb szántó területet, de nem teljesen értem hogy mekkora része az én tulajdonom. A levélben ez áll: a B K. 029/42 HRSZ. alatt nyilvántartott 37 hektár 9503m2 területű szántó megjelölésű ingatlannak a tulajdoni lap II/31. Sorszáma szerint az örökhagyó nevén álló 3357/268552 része, leltár szerinti értéke 387000 Ft. Segítségét előre is köszönöm
Tisztelettel: M. A.

Tisztelt Hölgyem! Kiszámoltam: 4743,928 m2 az Ön résztulajdona, a 379 503 m2 osztatlan közös tulajdonból.

23.06.30.

Ingatlan-nyilvántartáson kívüli tulajdonos után örökölhetek?

Jó napot kívánok! Kérdésem az lenne. hogy édesanyám 87ben vett 1 telket 88ban össze házasodott édesapámmal. Apám 3 hitelt fizetve felépített 1 házat a telekre. Anyám 88 tól nem dolgozik, velem gyesen volt utána azóta rokkantságin van (vak).

Apám halála után 2014ben én nem örököltem semmit, mert a ház nem az ö nevén volt. Én évek óta ápolom anyám. Az én szemem is romlik, anyám közölte nincs jogom a házhoz mert ö ír végrendeletet vagy eltartásit valakivel, én takarodjak a házból. (Tud írni)

A kérdésem az, hogy akkor nekem tényleg semmi jogom nincs az apám által felépített házhoz? Házasság alatt épült a ház 92ben. Kirakhat az anyám? Előre is köszönöm válaszát!

Tisztelt kérdező!
Pert lehet indítani azon a jogcímen, hogy az örökhagyó ingatlan-nyilvántartáson kívüli tulajdonos. A bíróság ítéletét követően lehet póthagyatéki eljárás lefolytatását kérni.

A túlélő házastársat a nem általa örökölt tulajdoni hányadra vonatkozóan holtig tartó haszonélvezeti jog illeti meg, ami azt jelenti, hogy a tulajdonost kizárhatja az ingatlan használatából.

23.06.27.

Kérhetek osztályra bocsátást?

Édesanyánk legkisebb gyermekének ajándékozta 2010-ben azt az ingatlant amiben lakott. 2023 elhalálozásakor derült ki, hogy a hagyatékban csak néhány ingóság szerepel.

Kérhetek osztályra bocsátást a hagyatéki eljáráskor, hogy beszámítsák az ajándékozott ingatlan értékét? Sajnos az ajándékozási szerződést nem ismerem hogy mit tartalmaz. Fontos hogy mit jelöltek meg abban osztályra bocsátás kötelezettségnek?

Tisztelt Kérdező?

Az osztályra bocsátás csak az örökhagyó kifejezett kikötése esetén terheli a megajándékozott leszármazót. Az osztályra bocsátás csak viszonylagos egyenlősítésre ad módot, mert a túladományozottnak az ingyenes adományból visszaadnia akkor sem kell (Ptk. 7:57. § (4) bekezdés), ha az elszámolás eredménye ezt kívánná.

További korrekciót esetleges kötelesrészi igény tesz lehetővé. Ebben az esetben kötelesrészt sem kérhet, mert az ajándékozástól számítva több, mint 10 év telt el az ajándékozó hagyatéka megnyíltáig. (az ajándékozási szerződés úgy is íródhat, hogy kizárják a betudási lehetőséget, így 10 éven belül se lenne köteles rész.)

23.06.26.

Végrendelet van, hagyatéki tárgyalás nincs?

Tisztelt Ügyvéd úr!

A nagypapám és a nagymamám 2007-ben készítettek egy végrendeletet amit odaadtak nekem. A nagypapám 2011-ben elhunyt, az ő tulajdonrészét az öröklési rend alapján a 2 fia örökölte.

A nagymamám évek múlva a saját tulajdonrészét szerződéssel elajándékozta egyik dédunokának. 2023 márciusban nagymamám elhunyt. Hagyatéki tárgyalás hagyaték hiányában nem volt. A végrendelet most került elő.

Az szeretném megkérdezni, hogy a végrendeletet az ajándékozási szerződés nem írja felül? Ezzel kapcsolatban szeretnék konzultációra időpontot kérni. Üdvözlettel: K. G.

Tisztelt Uram! Ha a hagyaték megnyíltakor már nem volt vagyona az örökhagyónak, akkor a végrendelet értelmét vesztette. Nincs miről beszélni.

23.06.21.

Ki örököl utánam?

Tisztelt Ügyvéd Úr! Ki örökli a lakásom, ha nincs férjem sem gyerekem? Hol, hogyan kell végrendeletet készíteni? Közjegyzőnél vagy elég a kézzel írt is? Kézzel írtról kit kell értesíteni vagy hogyan lesz felhasználva? Nagyon szépen köszönöm az önzetlen segítségét! V. T.

Tisztelt Hölgyem!

Ha nem végrendelkezett, akkor az ön szülei egyenlő arányban, ha ők nem élnek, akkor a testvérei, ha ők sem élnek, akkor a testvérek leszármazói, ha ilyen személy nincs, akkor a nagyszülők leszármazói egymás közt egyenlő arányban.

Ha a végrendeletet kék színű tollal saját kézírásával írja meg, és aláírja mindegyik oldalát, az oldalakat sorszámozza, a végén dátumozza (év, hónap, nap), a végrendelet keltének a helye már nem kötelező, de javasolt, akkor érvényes a Ptk. szerint.

Közjegyzőnél letétbe helyezheti, ez nem kötelező.

23.06.19.

Hány év után nem követelhető a köteles rész?

Tisztelt Ügyvéd Úr!
2013 novemberében a szüleim nekem ajándékozták a kétszintes családi ház alsó részét, a felső az én nevemen volt már előtte is. Édesapám 2022.februárjában meghalt.

Az lenne a kérdésem, hogy hány év után nem követelheti édesapám részéből a köteles részt a nővérem?
A szüleim nevén volt egy hétvégi ház is. Abból a rám eső részt a hagyatéki eljáráson átadtam nővéremnek. Ebben az esetben ha esetleg jár a köteles rész abból ez levonható? Előre is köszönöm válaszát! Üdvözlettel: P. L.
Tisztelt Uram!

Köteles rész abban az esetben járhat, ha nem zárták ki az ajándékozók az ön betudási kötelezettségét. (a 10 év nem telt le, tehát a szerződést kell megnézni)

Osztályos egyességben kell megállapítani, hogy az ajándékozott tulajdoni hányad értékének 1/3-ada és a hivatkozott hagyatéki rész értéke hogy aránylik egymáshoz.

Örökségjog kérdés-válasz 2022 évből:

22.09.19.

Tisztelt Ügyvéd Úr!
A kérdésem az, hogy ha van vérszerinti örökös akkor csak az örököl vagy az elvett feleség másik házasságából született gyerek is? Természetesen az illető az anyja után örököl de a mostoha apa részéből is ugyanúgy? Köszönöm B.Á

Tisztelt Cím! Csak a leszármazó, vagy örökbe fogadott gyerek és a túlélő házastárs törvényes örökös. Végrendelkezni lehet.

22.09.17.

1980-as években kifizetett jövőbeli örökség érvényesíthető?

Tisztelt Ügyvéd Úr!
Nagyanyám ez év februárjában halt meg. Az első házasságából a nagyapám ágán született az első fiú, majd a feleség halála után kötött nagyanyámmal való házasságkötésből született apám. A nagymamám után maradt egy családi ház.

Jelenleg a tulajdonilapon nagymamám 2/4, 1/4 rész apám, 1/4 rész apám féltestvére nevén van. 1980-as években apám féltestvére kikérte az örökségét pénzben, amiről született egy kézzel írt adás-vételi dokumentum, két tanúval, ügyvéd nélkül, nagyanyám és apám féltestvére között.

A kérdésem az lenne, hogy a hagyatéki eljárás lezárásakor várható-e,  hogy apám kizárólagos tulajdonos lesz, illetve amennyiben nem, apám féltestvére az eljárás során mikor, milyen módon mondhat le a tulajdonról? Mi ennek a legegyszerűbb módja?
Köszönettel

Tisztelt Cím! Nem lesz a másik tulajdoni hányad tulajdonosa, csak akkor ha a jelenlegi tulajdonossal adásvételi vagy ajándékozási szerződést kötnek. A szerződést ügyvéd ellenjegyzéssel lát el és benyújtják az illetékes földhivatalba.

22.09.16.

Mit tehet ellenem a tulajdonostárs?

Tisztelt Ügyvéd Úr!

Édesanyám halála óta 2 hónap telt el. Hagyatéki tárgyalás várhatóan jövő év januárban. Anyukám után egy családi ház maradt, melyben 2 lakás van kialakítva, de hivatalosan nincs külön választva. Ezen kívül 1 db autó és 1 db motorkerékpár, amelyek az én tulajdonomat képezik, de Anyukám nevére kerültek.

Testvérem felszólított a napokban, hogy ügyvédjével egyeztetett és használati díjat kér az ingatlan után, mely egyik lakásában én lakom, a másik üresen áll. Valamint az autó és a motor után is igényt tart használati díjra.

Vagy fizessek neki 30 millió forint lelépési pénzt és lemond az ő részéről az ingatlanban. Ketten leszünk örökösök, de mivel még semmilyen hagyatéki eljárás vagy végzés nem történt, teljesen érthetetlennek tartom ezt a követelést.

Az ingatlan elmúlt 20 évében minden felújítást, ,karbantartást én fizettem, a gépjárműveket saját pénzemből vásároltam. Mi a véleménye, milyen lépéseket tegyek az ügyben? Köszönettel

Tisztelt Cím! Közös tulajdon megszüntetése iránti pert indíthat Ön ellen a tulajdonostárs.

22.09.13.

A számla része a hagyatéknak?

Tisztelt Ügyvéd Úr!

Meg szeretném kérdezni, anyósom adott egy elhalálozási nyilatkozatot az OTP számlájára, de ezt később a végrendeletében más személyre változtatta. Közben a nyilatkozatban szereplő személy felvette az OTP-nél a folyószámlán lévő összeget. A hagyatéki jogerős végzésben, már Én szerepelek. mint örökös.

Az OTP számlán lévő összegre, mi a teendő ebben az esetben, kit illett a folyószámlán lévő összeg, ami nem kevés. 3 millió hatszáz ezer Ft? Válaszát megköszönöm: M.né

Tisztelt Asszonyom! A halál eseti megbízás jogosultja jogszerűen vette fel az összeget, ez nem része a hagyatéknak, tehát az örökös nem követelhet ettől a személytől semmit.

22.09.09.

Tisztelt Ügyvéd Úr!

Az lenne a kérdésem, hogy: amennyiben édesanyám elhunyt így ránk szállt az ingatlan és a férje lett az örökös haszonélvező. Nemrég kiderült, hogy a férje is megbetegedett. Amennyiben a férjének nincsenek máshonnan örökös gyermekei, úgy milyen nyomtatványt kell kitölteni, hogy biztos ne másra szálljon édesanyám hagyatéka? Én külföldön élek.

Tisztelt Cím! A haszonélvezeti jog nem öröklődik, az állagvagyonnal pedig nem rendelkezik a haszonélvezeti jog jogosultja.

22.09.04.

Haszonélvezetről lemondás visszavonható?

Tisztelt Ügyvéd Úr!
Édesanyám férje idén elhunyt, akinek a tulajdonában lévő házában 22 évig éltek együtt. Végrendelet nem készült. Az elhunyt lánya 22 évvel ezelőtt kérte édesanyámat, hogy mondjon le a haszonélvezeti jogáról, ami akkor meg is történt.

Érvényes-e jelenleg is az akkori lemondó nyilatkozat? Van-e rá lehetőség, hogy anyukám továbbra is lakhasson a házban? Válaszát köszönöm.

Tisztelt Cím! A hagyatéki tárgyaláson visszavonható a haszonélvezetről 22 éve történt  lemondás.

22.09.01.

Tisztelt Ügyvéd Úr!
Olyan kérdéssel fordulok Önhöz, hogy édesanyám anno felvett egy jelzálogkölcsönt kezessel. Később nem tudta fizetni, a kezestől vonták.
Édesanyám tavaly elhunyt, egyedüli gyermeke én vagyok.

Kérdésem az, hogy ilyen helyzetben, hogy van kezes a tartozásra én ugyanúgy öröklöm a tartozást?
Jogom van e lemondani róla? Válaszát előre is köszönöm Tisztelettel Bernadett.

Tisztelt Hölgyem! A hagyatékot visszautasíthatja az örökös, ha nem utasítja vissza a hagyatékot, akkor megörökli a tartozást.

22.08.31.

A tulajdonostárs elveszítheti a részét?

Tisztelt Ügyvéd Úr!

Egy olyan kérdésem lenne hogy mit lehet tenni, ha az egyik örökös nem hajlandó fizetni az örökölt tartozást és elzárkózik az autó, ház eladásaitól is? Hárman örököltünk, egyenlő arányban. Ha pert indítok elveszítheti a részét az örökölt dolgokból azért, mert nem fizeti a tartozást és elzárkózik mindentől? Köszönöm szépen előre is a válaszát! Zs.

Tisztelt Hölgyem! Ha közös tulajdon megszüntetése iránt pert indít, nem ezt jelenti, hogy elveszti a részét a tulajdonos társ, hanem azt, hogy kényszer árverést rendelhet el a bíróság.

22.08.21.

Tisztelt Ügyvéd Úr!

A párom elvesztette édesanyját akinek a nevén volt az ingatlan ahol a férjével közösen éltek.  A férje a párom mostoha apja. Érdeklődnék, hogy a párom mit örököl? Illetve a anyukájának az elvesztése után 2 hónapra a mostoha apa  is elhunyt. A mostoha apának van egy vérszerinti lánya is. Hallottam olyat, miszerint a közjegyző a túlélő házastárs számára a közösen lakott lakásból egy gyermekrésznyit adott át örökségként. Válaszat köszönöm! Anna B.

Tisztelt Cím! A túlélő házastárs holtig haszonélvezeti jogot örököl a közösen lakott lakáson a hatályos Ptk. szerint. Az örökhagyó házastárs ingatlan tulajdonát a leszármazó örökli a Ptk. szerint. Egyéb esetekről itt olvashat>>

22.08.20.

20 év különélés után mi jár a feleségnek?

Tisztelt Ügyvéd Úr!

Tavaly júniusban édesapám meghalt. A törvényes öröklés rendje szerint vagyonát, – egy ingatlant, a telket amin a ház áll, kis földterületeket és egy bankszámlát – a nővérem és én örökölném  fele – fele arányban.

Idén márciusban volt is egy hagyatéki tárgyalás, de a hagyatékot a közjegyző nem tudta átadni, mert anyám most követeli az ingatlan 6/16 tulajdoni hányadát arra hivatkozva, hogy a válásukkor nem volt vagyonmegosztás.

A szüleim 1984-ben házasodtak össze. Az ingatlant, amiről szó van 1989-ben építették arra a telekre, amit édesapám ajándékba kapott a szüleitől. Az ingatlan 1/1 tulajdonosa apám volt, és a teleké is, mivel a kettő külön helyrajzi számon szerepel.

Anyám nem tudott érdemben hozzájárulni a házépítés költségeihez, tehát apám kvázi egyedül építette fel. Anyám azzal érvel, hogy kölcsönt vettek fel a lakás megépítésére, illetve, hogy az akkori szocpolt is igénybe vették, abból épült a ház, viszont egyértelműen lehetetlen lett volna ennyi pénzből azt a lakást megépíteni.

2002-ben édesanyám elköltözött ebből az ingatlanból, mert házasságuk alatt másvalakivel kezdett párkapcsolatot. A válóper 2004-ben volt, ott egyik szülőm sem kérte a vagyonmegosztást.  Anyám azonban most, hogy apám meghalt követeli a házból ezt a tulajdoni hányadot.

Kérdésem az, hogy tényleg jogos a követelése és bejegyezhetik az ingatlanba tulajdonosként 20 év különélés után is? Ráadásul akkora tulajdoni hányadra, hogy ő többet örökölne így apám után, mint én és a nővérem külön – külön? Köszönöm, ha válaszol! Üdvözlettel: M. L.

Tisztelt Uram! Bíróságon indíthat pert az édesanyja.

22.08.20.

Mi történik, ha a hagyatéki tárgyalásra nem megyek el?

Tisztelt Ügyvéd Úr!

Édesanyámnak lesz a hagyatéki tárgyalása. Kérdésem az ha nem jelenek meg, mi fog történni?
Tisztelt Cím! Közjegyzővel vegye fel a kapcsolatot, ő tud pontos tájékoztatást adni.

22.08.10.

Tisztelt Ügyvéd Úr!
8 éve fennálló öröklési szerződéssel édesanyám után általános örökös leszek.
Tudomásom szerint, legalábbis azt olvasom, hogy ez esetben a férjnek és gyerekeknek köteles rész sem jár ami édesanyám által 10 éven belül adott ajándékokból lenne kifizethető.. Kérdésem arra irányul, hogy ez esetben tényleg nincs köteles rész? Vagy ha mégsem tudom jól, részesülnek e a 10 éven belüli ajándékokból? Ki fizet kinek? Kinek kell bizonyítani, hogy amit majd kapok édesanyámtól az ajándék volt vagy sem, ha erre semmi nem utal? Szíves válaszát megköszönve. ÜdvözlettelSz. Eva

Tisztelt Hölgyem! Ha nem ajándék, akkor nem kell köteles részt fizetnie.

22.05.25.

Ki jogosult köteles részre?

Tisztelt Ügyvéd Úr!

Azzal a kérdéssel fordulok önhöz hogy édesapám elhunyt idén februárban Magyarországon. Volt egy ingatlan és 2 föld terület a tulajdonában amit még halála előtt a bátyám nevére íratott. Megtörtént a hagyatéki tárgyalás is amit elküldtek nekem. 3-an vagyunk testvérek, én és a nővérem nem örököltünk semmit.

Azt szeretném kérdezni hogy jogosultak vagyunk e a nővéremmel bármire mivel minden papíron a bátyám szerepel mint örökös. De mi is a vér szerinti gyermekei vagyunk. Köszönöm a segítséget. Tisztelettel Viktor

Tisztelt Uram! Köteles részre akkor jogosultak a leszármazók, ha az örökhagyó a hagyaték megnyílta előtt 10 éven belül ajándékozott valamit másik személynek.

Ha nem ajándékozás történt, akkor nem jogosultak köteles részre.

22.05.20.

Tisztelt Ügyvéd Úr!

Szeretnék érdeklődni az alábbi ügy várható kimenetelével kapcsolatban
Nemrég elhunyt férjem a szülőktől ajándékba kapott egy ingatlant 2015-be 12 M Ft értékben. Az ingatlan 50% – át férjem tovább ajándékozta részemre, 6 M Ft értékben 2016-ba. Apósom 5 éve elhunyt. Férjem 2 testvérének akkor fel lett ajánlva 3-3 M Ft, amit az egyik testvér el is fogadott tőlünk, az összeg átutalással lett kiegyenlítve. Férjem halála után a másik testvér aki akkor nem fogadott el pénzt most a hagyatékra kerülő részből Ági öröklést igényel. A hagyatékra az ingatlan jelenlegi 50% – át 11 M-ra értékelte a hivatal.

Kérdésem annyi lenne, hogy az igényt benyújtó testvér az akkori 12 M Ft 50%, azaz 6 M Ft után kérhet Ági öröklést vagy a most hagyatékban feltüntetett után? Megtisztelő válaszát előre is köszönöm! Üdvözlettel: S. K.

Tisztelt Hölgyem! Az oldalági rokon nem jogosult köteles részre.

22.05.06.

Ajándékozás történt?

Tisztelt Ügyvéd Úr!
Volt férjem másfél éve elhunyt, közös gyermekeinket az öröklésből kizárta. Ingyenes adományokat próbálok felderíteni, ami lányaink kötelesrészét növelné. Az örökhagyó után több bankszámla maradt, amik a hagyaték részét képezik (nincs haláleseti meghatalmazott), minimális egyenleggel. A kérdésem az lenne, hogy kikérhetők-e ezen számlák kivonatai, és ha igen, egy esetleges nagy összegű átutalás a halála előtt ajándéknak minősül-e, amiből lányaink kötelesrészre tarthatnak igényt. Válaszát előre is köszönöm.

Tisztelt asszonyom! Az utalásnál az ajándékozás tényét, mint jogcímet bizonyítani kell.

22.05.04.

Mikor utasíthatom vissza a hagyatékot?

Tisztelt Ügyvéd úr!
Nekem olyan kérdésem van, hogy szüleim háza jelzáloggal terhelt, ketten vagyunk testvérek szüleink élnek és én nem szeretnék adósságot örökölni, így le szeretnék mondani a részemről. Hogyan tehetem? Köszönöm válaszát

Tisztelt Kérdező! Legkésőbb a hagyaték megnyíltakor, a hagyatéki eljárásban visszautasíthatja a hagyatékot.

22.04.28.

Tisztelt Ügyvéd Úr!

Örökléssel kapcsolatban szeretnék tisztán látni: 1. Nem tudom, ha valaki visszautasítja az örökséget a gyermekei javára, akkor az örökölt vagyon feletti rendelkezés, annyi fővel bővül ki, ahány gyermekre hagyja rá?

Szerintem nagyon nem mindegy, hány örökös között oszlik szét az örökölt vagyon.

Egyszerű számtan példa: 10 M az örökölt vagyon. 10 M/5 fő= 2 M/fő  10 M/7 fő= durván 1 428 571/fő. A gyerekek így jobban járnak.

2. Ha gyermekek között vannak kiskorúak, akiknek a javára visszautasít a szülő, akkor a gyámügy beleszólhat? Tisztelettel: J. M.

Tisztelt Uram! A visszautasított hányadot öröklik a visszautasító örökös gyerekei, tehát ugyanúgy 5 felé oszlik a hagyaték. A gyámhivatal engedélye szükséges a kiskorú hagyaték elfogadásához.

22.04.20.

Örökölt közös ingatlan számláit ki fizeti?

Tisztelt Dr. Mohos Gábor Ügyvéd úr!
Vélt jogi igazságtalanságok kapcsán kérdezem, amelyeket testvérem, követ el velem szemben immár közel másfél éve. Testvérem sem Édesanyám, sem Édesapám temetési szertartásán nem vett részt.
Az örökölt ingatlanban nem lakik senki, üresen áll. A testvérem azóta egyetlen egy számlát sem fizetett be az ingatlan után. Sőt még Édesapánk temetésének a felét sem volt hajlandó kifizetni. Kapcsolatot semmilyen formában nem tudok vele teremteni. Több esetben kértem, hogy szüleink házát minél előbb adjuk el. Köszönöm türelmét! Tisztelettel, K.Zs.

Tisztelt Uram! Az örökösök egyetemleges kötelezettek, azaz bármelyik örököstől követelhető a teljes tartozás. Közös tulajdon megszüntetése iránt indíthat pert a tulajdonostárssal szemben.

22.04.19.

Tisztelt Ügyvéd Úr!

Olyan kérdésem lenne hogy ha a szülők végrendeletet írtak és egy pár év múlva elhalálozik az egyik olyan esetben módosítható e a végrendelet?

Tisztelt Kérdező! Annak a végrendelete módosítható, aki él.

22.04.14.

Örökölt házból az egyik tulajdonostárs kitehető?

Üdvözlöm Ügyvéd Úr!

Szeretnék egy kérdéssel fordulni önhöz. Szüleim meghaltak, négyen maradtunk testvérek örökösök. Viszont a közjegyzői díjat csak mi hárman tudjuk kifizetni a bátyám aki alkoholista ő nem. Így is fog örökölni? Ráadásul ő lakik az örökölt házban, és nem hajlandó kiköltözni és eladni sem engedi. Mit lehet ilyenkor tenni? Köszönöm előre is válaszát. Tisztelettel: F. K.

Tisztelt Hölgyem! Gyakorlatilag semmit, mert a tulajdonostárs nem kötelezhető arra, hogy a lakóhelyét eladja. Bírósági úton sem valószínű ezt elérni.

KÉRDÉSEK VÁLASZOK 2021-BEN HAGYATÉKRÓL

21.11.26.

Közös néven szereplő bankszámla örökség?

Tisztelt Ügyvéd Úr! Édesanyám és édesapám közös nevén. Édesanyám 2017, Édesapám 2021 haláleset.
Bátyámmal ketten vagyunk gyermekek. Vélhetően testvérem a haláleseti megbízott.
Kérdéseim: A haláleseti megbízást a bankszámlára vonatkozólag kizárólag MINDKETTEN alá kellett írják? Követelhető e bankszámlából bármi? Szíves válaszát ez úton is köszönöm. Tisztelettel: S. T.

Tisztelt Uram! A haláleseti megbízás tárgyát képező összeg nem része a hagyatéknak. (a bank tudja megmondani a haláleseti megbízás szabályait)

21.11.25.

Tisztelt Ügyvéd Úr!

Édesapám 2006-ban meghalt. A fél házat öcsémmel ketten örököltük. Édesanyám még él. Öcsém ki akarja fizetni az apai részem. Milyen tényezőket kell figyelembe venni? Mit jelent az, hogy anyám özvegyi jogának az ellenértéke 20%-kal csökkenti a vételárat? Érdemes egyáltalán eladni addig míg él? Előre is Köszönöm a válaszát!

Tisztelt Kérdező! Az özvegyi jog (holtig tartó haszonélvezeti jog) értékét az 1990. évi 93. tv. 72.§.-a állapítja meg. Bővebben>>

21.10.01.

Örökölhet a féltestvér?

Tisztelt ügyvéd úr!

Férjemnek meghalt az apukája, ketten voltak testvérek de csak édesapáról. Nem is éltek együtt mert a férjem apukájával a testvére meg anyukájával élt. Most szeretné kérni az apai részt.

Költöttünk a házra, kicseréltük az ablakokat, új tetőszerkezetet csináltatunk, új cserepeket rakatunk meg van rajta 16 milliós tartozás azt is mi fizetjük. A temetési költséget is mi álltuk a testvére semmit.

Jelenleg is benne élünk végig mi voltunk apósunk mellett, mi ápoltuk, vittük az orvoshoz.
Tisztelt asszonyom! A törvényes öröklés rendje szerint adják át a hagyatékot. Hagyatéki hitelezői igényt érvényesíthetnek a másik törvényes örökössel szemben bírósági úton.

21.09.27.

Tisztelt Ügyvéd Úr!
Elhunyt után maradt, egy lakás, a házastárssal fele-fele tulajdonban van. 3 közös gyerekük van, mind felnőttek, az özvegy a lakásban él. Úgy tudom az elhunyt tulajdoni hányada az ingatlanban a 3 gyerek között kerül felosztásra egyenlő arányban, az özvegy haszonélvezeti joga mellett. Kérdésem, hogy az özvegy lemondhat e a hagyatéki eljárás keretében a saját tulajdoni hányadáról a 3 gyerek javára, egyenlő arányban (haszonélvezet megtartása mellett), hogy a teljes lakás a gyerekek nevére kerüljön? Tisztelettel!

Tisztelt Kérdező! Nem, mert az az ő tulajdona volt a hagyaték megnyílta előtt. Arra ajándékozási szerződést köthet. A közösen lakott lakáson az elhunyt tulajdoni hányadából nem örököl állagot, csak holtig tartó haszonélvezeti jogot a leszármazók tulajdoni hányadain.

21.09.26.

Hogyan fizessem ki a köteles részt?

Tisztelt Ügyvéd Úr!

11 éve meghalt a férjem. Végrendelkeztünk, de tárgyaláson közölték, hogy nem örökölhetek egyedül, 2 gyermeknek köteles rész jár.

Fiunk 15 éve valahol Angliában él, se tel. szám, se cím, megtagadott minket és a húgát is. 1/8 rész tulajdonosa. Kapcsolat azóta sincs.

Lányom építkezni szeretne a telek belső felére. Hozzájárulást se tudunk kérni, hogy engedélyezi-e. Mit tehetünk? Köszönöm, ha válaszolnak!

Tisztel Asszonyom! Meg kell találni a köteles részre jogosult örököst is.

21.09.25.

Eltartási szerződést köthet a résztulajdonos?

Tisztelt Ügyvéd Úr!

A szüleimnek van egy közös tulajdonú lakása. Az anyukám és a testvérem lakik benne és ők fizetik a lakás minden költségét. Apám 23 éve nem lakik a lakásban, miután elváltak. Az apám eltartási szerződést akar kötni egy idegen személlyel a lakásrészéért cserébe.

Ezek szerint, ha apám meghal a lakásrésze rászáll az eltartóra? Kirakhatja az az idegen eltartó a lakásból az anyukámat és a testvéremet? Hogyan lehetne ezt megakadályozni? Védi a törvény ilyenkor az idős és beteg anyukámat és a testvéremet?

Tisztelt Cím! Csak egy tulajdoni hányadot szerez meg az eltartó.

21.09.24.

Megtámadható az ajándékozási szerződés?

Tisztelt dr. Mohos Gábor ügyvéd Úr!

Segítségét szeretném kérni, a fiamnak szeretném ajándékozni a fél lakásomat, amiben közösen lakunk és 1/2 tulajdonjogunk van, az egész lakáson nekem pedig haszonélvezeti jogom.
Az ajándékozást azért szeretném megtenni, mivel nekem van egy lányom akit ezzel szeretném kitagadni az örökségből, ha majd meghalok! Édesapja 16 éve elhunyt, amikor én eladtam a házunkat és kifizettem neki az apai részt!
Kérdésem: Megtámadhatja a lányom majd ezt az ajándékozási szerződést, ha meghalok? Lehetséges-e ez ilyen formában, ha nem akkor hogyan? Tisztelettel várom megnyugtató válaszát. Sz. Jné

Tisztelt Asszonyom! Amennyiben az ajándékozástól számított több, mint 10 év elteltével nyílik meg az ajándékozó hagyatéka, akkor a többi törvényes örököst nem illeti köteles rész.

Továbbá az ajándékozási szerződésbe bele kell írni, hogy a megajándékozottnak nincs betudási kötelezettsége (nem kell osztályra bocsátania az ajándékot 2013. évi V. tv.), így 10 éven belül sem kell köteles részt fizetnie.

Az egyenesági leszármazónak, mint vagyonszerzőnek nem kell ajándékozás esetén illetéket fizetnie.

21.09.23.

Jogos volt másnak ajándékozni?

Tisztelt Ügyvéd Úr!
Segítséget kérem! Anyámmal 12 éves koromig egyedül éltünk. Majd össze házasodott nevelő apámmal. Született 2 testvérem. Nevelőapám 3 éve hunyt el.

Kisiparosok voltunk, már gyerekkoromban is rengeteget segítettem anyámnak, majd egész felnőtt koromban dolgoztam neki, illetve saját vállalkozásunkban is. Két testvérem csak élvezte a jó létet, nevelőapám is, aki zenész volt, csak magának élt, semmit nem tett le az asztalra. Gyakran vert engem is és anyámat is, nem volt jó ember.

Anyámat mégis valahogy rávette, hogy a megszerzett vagyont el ajándékozták fél testvéreimnek. Mindez halálakor jutott tudomásomra. Van két gyermekem, unokám, a munka során gerincsérvem alakult ki. Nem tudom elölről kezdeni az életet és nem maradt semmim, önkormányzati lakásban lakom gyermekeimmel.

Ha tud valamiféle lehetőség, hogy mégis ne vesszen karba a munkám az életem.
Kérem szíves segítséget. Köszönettel: J. Beatrix

Tisztelt Asszonyom! Ha az ajándékozó az ön vér szerinti felmenője és az ajándékozónak megnyílt a hagyatéka (elhunyt az ajándékozó), akkor a közjegyzőnél tegyen bejelentést.

21.07.27.

Hét év után megkaphatom az örökségem?

Tisztelt Ügyvéd Úr!
Egy kérdésem lenne Önhöz. Édesanyám 7 évvel ezelőtt elhunyt, azóta az örökség miatt többször kerestem testvéremet, aki elzárkózott mindenféle kapcsolattartástól.

Azt szeretném kérdezni, hogy 7 év elteltével mik a lehetséges lépések részemről? Köszönettel.
Tisztelt Cím! Az örökség nem évül el, a köteles rész iránti igény kötelmi jogi igény, ezért 5 év alatt elévül.

21.07.26.

Az örökösöktől kérhetem az örökhagyóra költött kiadásaimat?

Tisztelt Ügyvéd úr!

Jogi tanácsot szeretnék kérni. A bátyám múlt év májusában elhunyt végrendeletet nem hagyott velem együtt kint élt USA-ban. Én gondoskodtam róla én fizettem kiadásait természetesen még a halála utáni költségeket is.

Van négy gyermeke két gyermek kint él Németországban két gyermek Magyarországon. A két németországi gyermek lemondott részemre mindenről. Levonhatók e az örökségből a kiadásaim és megkaphatom e a két német lány lemondott részüket. Előre is köszönöm a válaszát. Tisztelettel Ágnes N.-A.

Tisztelt Hölgyem! Ha hagyatéki hitelezői igényt terjeszt elő a hagyatéki eljárásban és érvényesíti azt az örökösökkel szemben.

21.07.23.

Tisztelt Ügyvéd Úr!
Nagyapám 2013-ban halálozott el és mivel az édesapám már nem él, ezért a testvérem és én örököltük meg utána az ingatlan 1/8 -1/8 részét. A másik 2/8-ot pedig a nagybátyánk örökölte. Nagyanyám idén hunyt el, ám a halált követően derült ki, hogy a saját részét a nagybátyámnak ajándékozta a férje halála után 2013-ban. A kérdésem az lenne, hogy az elajándékozott rész után jár-e a testvéremnek és nekem köteles rész. Válaszát előre is köszönöm! Sz. Mónika

Tisztelt Hölgyem! Ha az ajándékozási szerződésben nem zárta ki az ajándékozó a betudási kötelezettséget, akkor, mint leszármazók igen, jár a köteles rész..

21.07.21.

Mit öröklök a közösen létrehozott vagyonból?

Tisztelt Dr. Mohos Gábor Ügyvéd Úr!

Az alábbi ügyben szeretnék tanácsot kérni: Férjemmel 2006 óta vagyunk együtt, 2014-ben házasodtunk össze. Közös gyermekünk nem született, neki van egy fia. Szüleimmel éltem, férjem hozzánk költözött. 2007-ben férjem önerőből nem tudta volna kifizetni a volt feleségét, így én adtam neki 2,5 M Ft-ot kölcsön.

2007 végén költöztünk családi házba, amit a férjem örökölt. Elkezdtük a ház felújítását, korszerűsítését: hozzáépítés, szigetelés, tetőcsere. A felújítás ideje alatt lejárt az életbiztosításom, az onnan kapott pénzből tudtuk a tetőcserét is finanszírozni.

Fia 2008. -ban hozzánk költözött, több évig velünk élt. 4 éve Férjem létrehozta saját nevére vállalkozását, amibe beletettük minden spórolt pénzünket.

Megegyeztünk abban, hogy ír egy végrendeletet, amiben az ingatlant 50-50 % arányban a fiára és rám hagyja.

Ebben az esetben van jogom dönteni arról, hogy az 50 %-ot kire hagyjam? Továbbra sincs a nevemen semmi, tudom, hogy halálomkor így továbbra is minden a férjemé, majd pedig a fiáé lesz. Válaszát tisztelettel köszönöm! F. N.

Tisztelt Asszonyom! Ha nincs a nevén semmi, akkor a házastársa örökösei örökölnek. A túlélő házastárs a közösen lakott lakáson holtig tartó haszonélvezeti jogot örököl. Ráépítés jogcímén történő tulajdonszerzés feltétele az, hogy vagy megállapodik erről a férjével vagy a bíróságon bizonyítja a ráépítés tényleges mértékét. (ha férje meghal és a végrendelete alapján a ház 50% tulajdonjogát is megkapja, a fia kötelesrészre jogosult)

21.07.20.

Végrendeletet lehet módosítani?

Tisztelt Ügyvéd úr!
Párommal élettársi kapcsolatban élünk több, mint 30 éve, 21 éve pedig közösen vásárolt ingatlanban. Saját kezűleg írt végrendelete van mindkettőnknek. Időközben úgy döntöttünk, hogy összeházasodunk szeptember hónapban.

A végrendeletben élettársként szerepelünk. A házasságkötés tényével szeretnénk kiegészíteni a végrendeletet.

Kérdésem: Új végrendeletet kell-e írni, vagy a házasságkötés napjával ki lehet egészíteni a végrendelet tartalmát akkor, ha egyébként tartalmát nem szeretnénk változtatni? Várom megtisztelő válaszát.

Tisztelt Cím! Új végrendeleteket kell írni.

21.07.19.

Tisztelt Ügyvéd Úr!
Férjemmel abban a házban élünk, amit házasságunk előtt örökölt szüleitől. 1 lánya van, közös gyermekünk nincs. Amennyiben ő hal meg először, lesz-e holtig tartó haszonélvezeti jogom, vagy nevelt lányom kirakhat a házból?

Végrendelkezhet-e úgy a férjem, hogy ez megtörténjen, vagy a jog nem engedi? Illetve kell-e bármit fizetnem a lányának? Eladhatja-e a házat a beleegyezésem nélkül, és esetleg akkor kell majd elmennem innen?

Tisztelt Asszonyom! A közösen lakott lakáson a túlélő házastársat holtig tartó haszonélvezeti jog illeti meg.

21.05.22.

Vérszerinti örökösként van-e jogom a végrendeleti örökössel szemben?

Tisztelt Ügyvéd Úr!

Apukám előző házasságából való nevelt gyerekeit nevezte meg még akkor örökösnek, mikor még nem tudott rólam.

Érdeklődnék, hogy van e jogom egyedüli vér szerinti örökösnek az apai örökségemhez. Köszönöm válaszát. Tisztelettel

Tisztelt Kérdező! Köteles részre jogosult, ami a törvényes örökrész 1/3-ada, ha 2014. március 15. után írta a végrendeletet a felmenője.

21.05.18.

Hogyan írhatok végrendeletet?

Tisztelt Ügyvéd Úr!

Örökléssel kapcsolatos kérdésem lenne! Utánam ki és hogyan örökölne? Két ingatlan van a nevemen, az egyik az Anyám haszonélvezetével. 66 éves vagyok, és születésem után apám 56-ban disszidált. Apám kint megnősült újra, és 5 testvérem született. 1982-ben Apám meghalt.

Van egy panel lakásom, és az Anyám lakása is az én nevemen van! Ha velem valami történik akkor tényleg az van, hogy a 2 lakás értékének a felét ők, a féltestvéreim, a másik felét Anyám örökli? Vagy akkor nem, ha csinálok Végrendeletet, és Anyámat nevezem meg örökösnek?

Unokatestvérem 1 van, Ő fog akkor örökölni?

Teljesen tanácstalan vagyok, hogy mit kellene ebben az esetben tenni, és mi az, ami a legkevesebb költséggel jár. Nem szeretném, hogy olyan emberekre maradjanak az ingatlanok, akikkel az életben semmilyen személyes kapcsolatunk nem volt. Köszönettel: M. Judit

Tisztelt Hölgyem! Végrendelkezhet. A saját kezével, kézzel írt és aláírt végrendelethez nem kell tanú.

21.05.16.

A tartozást örökölheti a férjem?

Tisztelt Ügyvéd Úr!

Férjem állami gondozásban nevelkedett 3-5 éves koráig. Ezután nevelőszülők felnőttkoráig nevelték. Tudomásunkra jutott a vér szerinti Anya kiléte és sajnos az is, hogy több milliós adótartozása van.

Lemondott a férjemről még 3 évesen, papíron is, de kikötötte, hogy örökbe nem fogadhatja senki. Kérdésem lenne, hogy a tartozást örökölhetjük? Tisztelettel: N. Gné

Tisztelt asszonyom! Igen, a tartozást is örökölheti a vér szerinti fia. A hagyaték visszautasítható legkésőbb az örökhagyó szülő hagyatékáról döntő hagyatéki tárgyaláson.

21.05.15.

Tisztelt Ügyvéd Úr!

Édesapám halála után 3 törvényes örökös van. Egy ingatlan 50 %-át, valamint 2 személy gépkocsit fogunk örökölni. Továbbá 160 000 Ft. hitel.

A saját részemet szeretném az egyik testvéremnek adni, hogy az én nevemre ne kerüljön semmi. Ettől függetlenül a tartozásért továbbra is felelni fogok? A közjegyző szerint igen.

Amennyiben az élettárs vállalná a teljes hagyatékot, a hagyatéki tárgyaláson átadható az ő részére? Megköszönöm, ha tud nekem ez ügyben tanácsot adni. Tisztelettel D-M I.

Tisztelt Hölgyem! Az élettárs nem törvényes örökös, tehát nem örököl ha nincs végrendelet.

21.05.14.

Mikori értéken kell kifizetni a gyerekeket?

Tisztelt Ügyvéd Úr!

Abban az ügyben fordulok Önhöz, hogy tavaly meghalt a férjem. Családi házunkat felértékelték és a férjem első házasságából született egy gyermek, illetve nekünk is született két közös gyermekünk így az apai rész három felé megy.

A kérdésem az lenne Önhöz, hogy amikor én meghalok akár 10 vagy 20 év múlva akkor újra értékelik a házat vagy az aktuális értékkel kell kifizetni a gyermeket az első házasságból? Vagy az is ugyanúgy emelkedik mint ingatlan értéke? Válaszát előre is köszönöm! Tisztelettel: Kné M. J.

Tisztelt Asszonyom! Igen, az elszámolás időpontjában hatályos értéken történik meg a közös vagyon megszüntetése.

21.05.13.

Férjem hagyatékát képezi az én számlámon lévő pénz?

Tisztelt Ügyvéd Úr!
Férjemnek is és nekem is külön folyószámlánk van. Ezen kívül van még megtakarított pénzünk értékpapírban mindkettőnk nevén külön külön. Férjem első házasságából két gyermek van és egy közös gyermekünk született.

Kérdésem: Férjem halála után az én folyó számlámon és a nevemen lévő értékpapírban lévő pénz a hagyaték részét képezi-e? Azt be kell -e vallanom? Ha igen, ez  milyen arányban öröklődik? Köszönettel.
Tisztelt Asszonyom! Ha pert indítanak, akkor a perben a pert indítónak kell bizonyítania, hogy mi közös tulajdon.

21.05.09.

Tisztelt Ügyvéd Úr!

Egy olyan kérdésem lenne, hogy én mennyit öröklök. Édesapám elhunyt, és kiderült, hogy van egy féltestvérem. Előre is köszönöm a válaszát.

Tisztelt Kérdező! Az örökhagyó törvényes örökösei egyenlő arányban örökölnek.

21.05.06.

Ki örökli apu tartozását?

Tisztelt Ügyvéd úr!
Apukám 12 éve jelzáloghitelt vett fel, a lakására. A hitelnél a tesóm vállalt kezességet, ő lakott vele. Apu elhunyt a múlt hónapban, és azt szeretném megtudni, hogy ilyenkor jogilag mire számítsak?

Én is örökölni fogom az Ő tartozásukat, vagy a kezesség vállalása miatt, ez csak testvéremet fogja terhelni? Válaszát előre is köszönöm! Tisztelettel: Sz. N.
Tisztelt Cím! Az örökös a hagyaték aktívumait és passzívumait együtt örökli. Azaz ön is örökli a tartozást, ha nem utasítja vissza a hagyatékot.

21.05.03.

Öröklési rend mit jelent a gyakorlatban?

Tisztelt Ügyvéd Úr!
Második házasságomban élek, férjemmel közös gyermekünk nincs. Mindkettőnknek első házasságunkból születtek gyermekei. Jelenlegi férjemmel még házasságkötésünk előtt közös ingatlant vásároltunk. Ajándékozási szerződéssel a tulajdonomba került a szüleim lakása.

Kérdésem: bármelyikünk esetleges halála esetén, mi az öröklési rend? Van-e lehetőség végrendeletben arról rendelkezni, hogy tulajdonrészünket csak a gyermekeink örököljék és a házastárs ne?

Előre is nagyon szépen köszönöm válaszát! Üdvözlettel, T-K. É.
Tisztelt Asszonyom!

A közösen lakott lakásból az örökhagyó házastárs tulajdoni hányadát csak a leszármazói öröklik, a túlélő házastárs pedig holtig tartó haszonélvezeti jogot kap ezen a tulajdoni hányadon. Az egyéb ingatlanokból örököl a túlélő házastárs egy gyermekrésznyit. Írhat végrendeletet, akkor a házastárs, csak köteles részt kérhet.

21.03.20.

Tisztelt Ügyvéd Úr!

Öten vagyunk testvérek az édesapám halála után örököltünk egy 15 M Ft értékű ingatlant melyben nem lakik senki.

Kérdésem a következő értékesíteni szeretnénk az ingatlant de 2 testvérem nem szeretné. Milyen lehetőségeink vannak és milyen jogaink. Köszönöm válaszát.
Tisztelt Kérdező! Közös tulajdon megszüntetése iránt pert indíthat.

21.02.20.

A férjem 10 éve elhunyt, a most elhunyt apósom után a lányaim örökölnek?

Tisztelt Ügyvéd Úr!

Az férjem 10 éve elhunyt, van egy testvére. Most a napokban elhunyt az Apósom. Nincs végrendelet. Viszont van 2 felnőtt lányom én meny voltam. Anyósom még él, ápolási otthonban van. Hagyaték ilyenkor lesz? Köszönöm szépen.

A másik kérdésem a szüleim után ketten vagyunk testvérek. Az öcsém már 15 éve élvezi a 14 hektár föld bevételét. Ha szüleim készítettek végrendeletet akkor nekem az örökségem hogyan lesz? Ha nem készítettek akkor felesbe öröklés lesz? Köszönöm szépen a válaszát. Tisztelettel Rné E.

Tisztelt Asszonyom! 1. igen, a kieső örökös gyerekei törvényes örökösök.

2. Végrendelet hiányában a törvényes örökösök a leszármazók és a túlélő házastárs, aki 1 gyermekrésznyit örököl a közösen lakott lakáson kívüli vagyonból.

21.02.19

Végrendelet esetén a vérszerinti leszármazó mit kap?

Tisztelt Ügyvéd Úr!

Adott egy ikerház, 1/1-es tulajdoni viszonyban a sógorom nevén. 2 család lakja, ők és mi. Van egy érvényes, közjegyző által hitelesített végrendelet, miszerint ha valami történne a sógorommal, akkor az öccse (az én párom) 50%-ot kap mindenből, a másik 50% pedig az élettársáé. Időközben született 2 gyermeke.

Miben befolyásolja a 2 gyermek a végrendeletet? Jár nekik a “köteles rész”? Ugyanúgy jár a páromnak a teljes ingatlan 50%-a? Köszönöm segítségét!

T. Kérdező! Az örökhagyó leszármazó törvényes örökösei köteles részre jogosultak.

21.02.18.

Tisztelt Ügyvéd Úr!
Milyen módja van annak, hogy a férjem halála után az én számlámon lévő pénzhez és nevemen lévő megtakarításokhoz a férjem előző házasságából született gyerekei ne férjenek hozzá per útján sem? Köszönöm a válaszát! Tisztelettel: Jné

T. Asszonyom! Házassági vagyonjogi szerződést köthetnek.

21.02.17.

Kedves Ügyvéd úr!
“A” kapott egy ingatlant ajándékozással, ahol a szülők haszonélvezők. “A” testvére, “B” is kapott ingatlant, nem ajándékozással, mely egyből “B” nevére került és csak az egyik szülő (anya) haszonélvező.

Szülők, haszonélvezők halála esetén hogyan alakulnak a haszonélvezeti jogok? és ajándékozás nélküli “B” tulajdonában levő ingatlan szülői haszonélvezeti jogából örökölhet-e “A”. Köszönöm szépen előre is a segítséget. Üdv,Kata

T. Hölgyem! A haszonélvezet legkésőbb a jogosult halálával megszűnik.

21.02.16.

Ha a férjem meghal, a gyermekei kitehetnek az utcára?

Tisztelt Ügyvéd Úr!
Férjem házasságunk előtt vásárolta a házat ahol élünk. 2 közös kisgyerekünk van. Neki az előző házasságából is vannak gyerekei.

Ha ő meghal, a gyerekei kitehetnek az utcára vagy kényszeríthetnek a ház eladására, hogy megkapják a részüket? Köszönöm a válaszát. Tisztelettel, Jné .

T. Asszonyom! Nem tehetik ki, mert túlélő házastárs holtig tartó haszonélvezeti jogot kap a közösen lakott lakás más által örökölt tulajdoni hányadán.

21.02.20.

Tisztelt Ügyvéd Úr!

Van egy lányom Magyarországon és van egy fiam házasságon kívül Németországban. Szeretnék írni egy végrendeletet, hogy teljes tulajdonomban lévő ingó és ingatlanomat a lányomra hagyom.

Kérdésem a Németországban élő gyerek követhet -e bármit? Tisztelettel várom válaszát.

T. Kérdező! Igen, a magyar törvények szerint köteles részre jogosult.

21.02.17.

Tisztelt Ügyvéd Úr!
Azt szeretném kérdezni, hogy ha a végrendeletben egyedüli örökösként vagyok feltüntetve, le kell e folytatni a hagyatéki eljárást, vagy a közjegyző a végrendelet birtokában intézkedhet a földhivatalban a tulajdonjog átírásáról.

Tisztelt Cím! Igen, az élő törvényes örökösöket beidézi a közjegyző, ha nincsenek akkor is hagyatéki eljárást folytat le a közjegyző.

21.02.15.

Az elhunyt testvérek hozzátartozói örökölhetnek?

Tisztel Ügyvéd Úr!

Azzal a kérdéssel fordulok önhöz hogy, a nagyszűleim telkét megvenné az önkormányzat. mert meghaltak. Anyámék 6 voltak testvérek ebből meghalt 4, maradt 2 testvér.

A kérdésem az volna, hogy az elhunyt testvérek hozzátartozói is örökölhetnek a telekből? Válaszát előre is köszönöm szépen.

Tisztelt Cím! Igen, az elhunyt testvérek leszármazói és házastársai a törvényes örökösök.

21.02.12.

T. Ügyvéd Úr!
Felnőtt lányom nevén van a lakás 6 éves kora óta. Lányomnak is van egy 3 éves gyermeke. De nem itt laknak, én egyedül, lakom az ingatlanban, férjem elhunyt. Én fizetek itt mindent. Haszonélvezet nincs a nevemen.

Kérdezem, ha bármi történne a gyermekemmel, akkor én maradhatok e ebben a lakásban? Hiszen akkor a gyermeke kapja, na de a gyámhatóság azonnal lecsap. Muszáj a haszonélvezet a nevemen legyen? Köszönöm, Fné.

T. Asszonyom! Csak akkor lakhat ott a tulajdonos halála után ha vagy használati joga vagy haszonélvezeti joga van bejegyezve esetleg a tulajdonos végrendelete révén.

21.02.10.

Tisztelt Ügyvéd úr!

Érdeklődni szeretnék. Édesanyám meghalt, végrendeletet nem írt. Így annyit tudok, hogy egyenlő részben oszlik el az örökség. Viszont, jogában áll e bármelyik örökösnek az, hogy a házba bárkit bejelentkeztessen? Vagy ha az egyik örökös nemet mond akkor ez valóban nem történhet meg?

T. Cím! Ha tulajdonosként be van jegyezve az örökös, akkor igen.

21.02.08.

Feleségem halála esetén örökölhetem a fele lakást?

Tisztel Ügyvéd Úr! Feleségem nevére lakást vásároltunk korábbi lakásunk árából, ami szintén a feleségem nevén volt. Házasságkötésünk még ez utóbbi helyzet alatt történt.

Kérdésem, feleségem halála esetén, hogy történik az öröklés, mivel a két utóbbi lakás vásárlása a házasság ideje alatt történt, két gyermekem és én örökölünk 1/3, 1/3, 1/3 arányban vagy pedig én öröklöm az ingatlan felét és gyermekeim osztoznak fele fele arányban a másik felén? Tisztelettel: T. A.

Tisztelt Uram! Nem, a közösen lakott lakást a felesége gyerekei öröklik, a túlélő házastársnak holtig tartó haszonélvezeti joga lesz bejegyezve a Ptk. alapján. A túlélő házastárs tulajdonjoga megállapításának megállapítása iránt pert kell indítani.

21.02.03.

Tisztel Ügyvéd Úr!

Következő problémával keresem meg Önt: Édesapánk a 2020. év folyamán meghalt és most a hagyatéki tárgyalás elindítása alkalmával tudtuk meg, hogy minket kirekesztett az örökösök közül. A tényleges állás szerint, édesapánk volt az aki minden kapcsolatot megszakított velünk az akkori és jelenlegi felesége buzdítására.

Még jelzem, hogy a velünk való kapcsolatról tett nyilatkozat hamis. Az a kijelentése, hogy a jövőben sem számíthat ránk, szerintünk nem meríti ki a törvényes előírást, amely a végrendeletből való kitagadás feltételeit határozza meg.

A kérdésünk az lenne: Megtámadható-e ez a végrendelet, ebben a formában? Ha megtámadható, akkor milyen lépéseket kell megtenni annak az érdekébe? Előre is köszönöm megtisztelő válaszát, K. M. E.

Tisztelt Cím! Bírósági pert lehet indítani a végrendelet érvénytelenségének és hatálytalanságának megállapítása iránt

21.02.03.

Érvényes a végrendelet?

Tisztelt Ügyvéd Úr!
Az örökhagyó végrendeletében az özvegyét jelölte meg általános örökösének, és egyben a végrendeletben arról is végrendelkezett, hogy özvegye melyik egyház szertartása szerint gondoskodjon az eltemettetéséről.

Az özvegy nem teljesítette az örökhagyó végtisztességre vonatkozó végakaratát. Érvényesnek, illetve hatályosnak tekinthető-e ezek után az özvegy javára tett végrendelet, vagy ezek után törvényes rend szerint az örökhagyó gyermeke örökölhet.

T. Cím! Érvényes és hatályos a végrendelet.

21.01.17.

Tisztel Ügyvéd Úr!

Semmilyen vagyontárggyal nem rendelkezem, csak adóssággal (50 %-ban tiltják a nyugdíjamat jelenleg is)

Ha bármi történne velem a gyermekeim megörökölhetik-e ezt az adósságot, ha lemondanak az örökségről? Olyat is hallottam, hogy ha a gyermekeim lemondanak róla, akkor az unokák vagyis a gyermekeim gyermekeim öröklik az adósságot.

Valósak-e ezek hírek? Kérem segítségét szakmai tanácsával. Köszönettel: B.

T. Cím! A hagyatékot, így az adósságot vissza lehet utasítani, ha az unoka kiskorú, akkor az unoka visszautasítása akkor érvényes, ha ahhoz a gyámhivatal hozzájárul.

21.01.27.

Nővéremnek jár köteles rész a hagyatékomból?

Tisztel Ügyvéd Úr!
61 éves nőtlen férfi vagyok, gyermekem nincs. Végrendeletet szeretnék készíteni közjegyzőnél. Van egy fiatalabb öcsém, és egy nővérem.

A végrendeletben szeretnék mindent az öcsémre hagyni. Ki lehet zárni a nővéremet a végrendeletből, vagy mindenképpen jár neki a köteles rész? Válaszát előre is köszönőm! Tisztelettel: Károly
T. Uram! Oldalági rokon nem jogosult köteles részre a 2013. évi V. tv. szerint.

21.01.26.

Tisztel Ügyvéd Úr!
1988 ápr.-ban kötöttünk házasságot, mind kettőnknek a második házassága és mind két részről van 1-1 gyermek.  Szüleim önkormányzati lakását 1991 ben mi vettük meg az én nevemre. 1998 ban eladtuk és vettünk egy hozzánk közelebb eső ingatlant amiben azóta a fiam él a családjával.
Mind a két esetben a tulajdoni lapon és az adás-vételi szerződésben 1/1 részben én vagyok a tulajdonos.
Kérdésem, hogy halálom után a gyermekem örökli az ingatlant vagy a férjem gyermeke is. Válaszukat és segítségüket előre is köszönöm. Kné M. G.
T. Asszonyom! A túlélő házastárs 1 gyermekrésznyit örököl.

21.01.25.

Tisztelt Ügyvéd Úr!

Feleségemnek az édesapja után 25%-os része van a szülői házban, az öccsének szintúgy. Anyósom része 50% volt a házban. 2019 decemberében eltartási szerződést kötött anyósom a fiával, ill. annak feleségével. Rájuk íratta a házban lévő részét (50%).

Most 2020 decemberében meghalt anyósom. Kérdésem mivel 2 éven belül halt meg mekkora rész illeti feleségemet a házból? A hagyatéki tárgyaláson, a ház tulajdonrésszel kapcsolatos igényünket nekünk kell jelezni, vagy a közjegyző a jogos tulajdoni hányadunk nagyságával tisztában lesz? Köszönettel: Sz. Gy.

T. Uram! A felesége indíthat pert annak megállapítása iránt, hogy mekkora volt a tartási szerződéssel teljesített szolgáltatás és a cserébe kapott tulajdoni hányad közötti értékkülönbözet.

KÉRDÉSEK – VÁLASZOK 2020 ÖRÖKLÉSJOG

20.10.25.

Tisztelt Ügyvéd Úr!

Ez év januárjában meghalt a biológiai Apám (amit Ő soha nem ismert el, de DNS vizsgálattal bizonyítható) Van egy lánya, nincs velük kapcsolatom. a köteles részemet érvényesíteném, de fogalmam sincs hol kezdjem el? Köszönettel: Mné

Tisztelt Asszonyom! Erre nincs lehetősége, mert az apaság vélelmét megállapító pert a gyerek 1 éves koráig lehet indítani.

20.10.25.

Ajándékozás után hány évig jár köteles rész?

Tisztelt Ügyvéd Úr!
A szüleim elváltak, apukám újra nősült, gyermeke született. Több, mint tíz éve már, hogy kiderült, hogy apukám a szüleitől örökölt házat a 2. házasságából született fiára, a sajátját pedig a feleségére íratta.

Kérdésem, hogy ilyen esetben jár-e a köteles rész? Válaszát köszönöm! Üdvözlettel: HM

Tisztelt Cím! Nem, mert több, mint 10 év eltelt az ajándékozás és az ajándékozó hagyatékának megnyílta között.

20.10.24.

Tisztelt Ügyvéd Úr!

Érdeklődni szeretnék, hogy mi a különbség, ha én azt írom a végrendeletembe, hogy az egyetlen fiamra hagyok mindent és a között, hogy a férjemet kitagadom az örökségből?  Egyiknél se járna a kötelesrész meg semmi a férjemnek, igaz?

Tisztelt Asszonyom! Nem így van. A kitagadásnak a Ptk.-ban írt feltételei vannak, a kitagadás csak akkor érvényes, ha ezek fennállnak.

Ha nem áll fenn a kitagadás törvényi feltétele, akkor köteles részre jogosult a túlélő házastárs, ha a hagyaték megnyíltának időpontjában fennáll a házassági életközösség.

20.10.23.

Második feleségem mit örököl?

Tisztelt Ügyvéd Úr!

Feleségem halála után, 7 évvel ezelőtt megházasodtam. Ami ingó és ingatlan vagyonom van az mind a házasságkötés előtt keletkezett. Kérdésem: halálom esetén feleségem milyen öröklésre tarthat számot Köszönettel: L. F.

Tisztelt Uram! Ha nincs leszármazója, akkor mindent ő örököl, az ági vagyonnak minősülő vagyonelemek kivételével, valamint holtig tartó haszonélvezeti jogot a közösen lakott lakáson. Ha van leszármazó, akkor a közösen lakott lakáson kívüli minden vagyonelemből 1 gyermekrésznyit örököl a túlélő házastárs.

20.10.22.

Ki lesz az örökös?

Tisztelt Ügyvéd Úr!
Adott egy ház amit kishúgom örökölt 1/2 arányban az édesapjától, haszonélvezeti jog a mamáé volt, egyikük sem él. A ház másik fele a mama egykori férjéé volt, akik már azelőtt elváltak, hogy a férj meghalt volna.

Viszont a tulajdoni lapon még mindig szerepel a neve. Tudomásom szerint a férfinek nem voltak testvérei se gyerekei akik örökölhettek volna.

Mit tudok ilyenkor tenni, hogy a ház teljesen húgomé legyen? Kiskorú, én vagyok a gyámja. Válaszát előre is köszönöm!

Tisztelt Kérdező! Ebben az esetben a másik felére az állam az örökös.

20.10.21.

Tisztelt Ügyvéd Úr! Férjem elhunyt 2015 márciusban most kaptam egy fizetési felszólítást, Budapest banknál nyilvántartott tartozása van.

Az a kérdésem hogyha a férjem a felvett összeget nem velem a -féleségével, hanem alkalmi barátnőjével költötte el, amit az alkalmi barátnő is tanúsít. Mit tehetek, hogy ne én fizessem vissza?

T. Kérdező! Ha a férje hagyatékának megnyíltakor fennállt a házassági életközösségük, akkor ön, mint a férje örököse felel a férje tartozásáért, ha nem utasította vissza az örökséget.

20.10.20.

Két éve lévő hagyatéki tárgyalás döntését hogyan tudom módosítani?

Tisztelt Ügyvéd úr!

Két évvel ezelőtt Édesanyánk meghalt, testvérem intézte a temetést. Többszöri rákérdezésre is azt válaszolta, hogy még nem volt hagyatéki tárgyalás. Az illetékes önkormányzatot megkeresve megtudtam, hogy a hagyatéki tárgyalás megtörtént és a testvérem mint egyedüli örökös örökölte az én 1/4 részemet is.

Szeretném megkérdezni hogyan tudom elérni, hogy a rám eső részt kifizesse, ha állítása szerint nincs pénze. Tisztelettel köszönöm válaszát, T. Gné

Tisztelt Asszonyom! Póthagyatéki eljárás lefolytatását kérheti vagy bírósághoz fordulhat.

20.10.12.

Kitagadhat az anyám?

Tisztelt Ügyvéd Úr!
Édesapám elhunyt a hagyatéki eljárás során testvérem lemondott anyánk részére aki haszonélvező is.

Most szeretné elvenni az apai részem, hogy a testvérem kapja meg, valamint kitagadna az anyai részből, valamint az előző házasságából született két gyermekét is, hogy az ő halálát követően minden a bátyámé legyen.

Jelenleg is ők ketten laknak az ingatlanban engem be sem engednek. Megteheti, hogy elveszi az apai részem és kitagadhat e az anyai részből- köteles részből is? Köszönöm segítségét.

Tisztelt Kérdező! Nem tudja elvenni az örökségét. A kitagadásnak a Ptk.-ban írt feltételei vannak, ha ezek nem állnak fenn, akkor kizárni tudja, ami azt jelenti, hogy köteles részre lesz jogosult. A köteles rész a törvényes örökrész 1/3-ada.

20.10.11.

Tisztelt Ügyvéd Úr! Egy távoli rokon halálával többen öröklünk a családból ingatlanokat. Egyikünk nevén nem lehet semmi, mert előzőleg elfogadott egy öröklött adósságot, amit azóta sem fizet, végrehajtás van a nevén.

Kérdésem: ez a személy hogyan juthatna az örökséghez, vagy lemondhat-e róla más javára? Köszönettel: R. M.

Tisztelt Hölgyem! Vagy visszautasítja a hagyatékot vagy átveszi, utóbbi esetben végrehajtás alá vonható az illető minden vagyona.

20.10.05.

A testvéreim, akiknek gyámja vagyok örökölnek utánam?

Tisztelt Ügyvéd Úr!
Olyan kérdésem lenne, hogy én a 2 testvéremnek a gyámja voltam! Édesanyánktól teljesen elvették a szülői jogokat, édesapánk nem akarta magához venni őket.

Ebben az esetben, hogy van az örökösödés? A 2 testvéreim ugyan úgy örökölnek a szüleinktől? Illetve azóta van 2 gyermekem, saját lakásom.

Tőlem is jár nekik örökség? Ha igen végrendelettel ki tudom zárni őket? Köszönöm válaszát! Üdv.: V.A.

Tisztelt Uram! Önnek nem törvényes örökösei, mert van leszármazója. A vérszerinti szülőknek törvényes örökösei a leszármazók.

20.10.04.

Tisztelt Ügyvéd Úr!
Férjemmel szüleim házában, velük közös háztartásban élünk. Gyermekünk nincs. Nekem testvéreim nincsenek, tehát szüleim házát én fogom örökölni.
Amennyiben én meghalok, férjem örökli e szüleim vagyonát, ha nem akkor ki, és mit lehetne tenni, hogy Ő örököljön.
Köszönettel: Hné

Tisztelt Asszonyom! Ha korábban hal meg, mint a szülei, akkor a férje nem örökli a szülei vagyonát, mert nem törvényes örökösük. Az ön halála után a szülei végrendelkezhetnek.

20.06.05.

A társtulajdonos engedélyezheti valaki beköltözését?

Tisztelt Ügyvéd Úr!
A szüleim halála után a testvéremmel 50-50 százalékban örököltünk egy házat, én jelenleg is itt lakom. A fiam ide költözött, de én nem szeretném, hogy itt tartózkodjon. A testvérem megengedte neki.

Mit tehetek? Az én beleegyezésem is kell? Várom válaszát. Tisztelettel: H. Zné

Tisztelt Asszonyom! Az egyik tulajdonos engedélye elég az ingatlan használatához. (Kérje meg a fiát, hogy költözzön el!)

20.06.04.

Tisztelt Ügyvéd Úr!

Azt szeretném megkérdezni, hogy van egy ingatlan, én vagyok a tulajdonosa a nagyim volt a haszonélvezője. Van 2 lánya a lányai örökölhetik a lakást, vagy a haszonélvezői jog elszáll a halálával? Valamint a lányai mit örökölhetnek?

Tisztelt Kérdező! A haszonélvezet holtig tart, az nem öröklődik.

20.06.03.

A házastárs mikor jogosult a haszonélvezeti jogra?

Tisztelt Ügyvéd úr!

Egy éve van párom, a probléma az hogy nem vált még el. A párom eladta a közös házukat. Az új ház már csak a párom nevén van. A férj tudtommal eddig csak szóban mondott le az ő részéről a gyerekek javára.

Azt szeretném megtudni, hogy ha a férj túl éli a páromat, a nevére kerülhet e a ház úgy, hogy van kettő közös gyermekük akik örökölnek, de papíron még házasok. Válaszát előre is köszönöm!

Tisztelt Kérdező! A házastárs csak akkor törvényes örökös, ha az életközösség fennáll a hagyaték megnyíltakor.

2020.06.02.

Tisztelt Ügyvéd Úr!
Unokatestvérünk január hónapban elhunyt, felmenő leszármazói és testvére sem volt, nem végrendelkezett, nincs leszármazottja, nem volt felesége, van szerzett vagyon és a szüleitől örökölt családi ház 1/1 tulajdoni részben. Az Apai ágon (két unokatestvér örökös), Anyai ágon (öt unokatestvér örökös) van.

Kérem segítségét abban, hogy a családi ház tulajdoni hányad, hogy alakul? Egyenlő arányban a hét unokatestvér között, vagy 1/2 Apai ág – 1/2 Anyai ág és azon belül az örökösök arányában kerül megosztásra? Segítségét előre is köszönöm ! Tisztelettel.

Tisztelt Kérdező! Ilyen esetben az örökhagyó oldalági rokonai egyenlő arányban örökölnek a Ptk. szerint.

20.05.29.

Mennyi a köteles rész?

Tisztelt Ügyvéd Úr!

Öröklési joggal kapcsolatban kérdezném: édesanyámnak 2 gyermeke van, és 3 unokája. Amennyiben végrendeletben megjelölné az unokákat, akkor a gyermekek esetében mennyi a köteles rész? Köszönöm a segítséget. Tisztelettel

Tisztelt Kérdező! A köteles rész a törvényes örökrész 1/3-a. 

20.05.28.

Tisztelt Ügyvéd Úr!

A kérdésem az lenne, hogy a volt férjem meghalt, megvolt a hagyatéki tárgyalás. Kiderült, hogy van 6 helyen tartozása kb. 5 M Ft. Nem vagyok adóstárs egyiknél sem.

A házunk nem ér annyit így vissza utasítottam mindent, van egy kiskorú fiunk és ne örököljön adósságot. Ki kell -e fizetnem a volt férjem után az adósságot? Köszönöm válaszát!

Tisztelt Kérdező! Ha visszautasította a hagyatékot, akkor a férje tulajdonában álló vagyont és a tartozást is visszautasította. A gyermek hagyatékának visszautasításához a gyámhivatal engedélye is szükséges.

20.05.27.

A köteles rész elévülhet?

Tisztelt Ügyvéd Úr!

Olyan kérdésem lenne, hogy hány év után évül el a köteles rész? AZ ÖRÖKSÉG átruházásának dátuma vagy az elhalálozás ideje?

Előre is köszönöm válaszát.
Tisztelt Kérdező! A köteles részre a kötelmi jogi igényekre vonatkozó szabályok az irányadók, ezért a hagyaték megnyílásától (az örökhagyó halálától) számított 5 éven belül évül el.

20.05.25.

Tisztelt Ügyvéd Úr!
Ha az anya meghal, akkor logikus, hogy az egyetlen fia az örökös, de mi van akkor ha az anya időközben végrendelkezik és kizárja fiát az örökségből?

Tisztelt Kérdező! A kizárás azt jelenti, hogy köteles részre jogosult a törvényes örökös. A kitagadás akkor érvényes, ha a Ptk.-ban írt érdemtelenségi okok fennállnak.

20.05.24.

A házastárs milyen esetben törvényes örökös?

Tisztelt Ügyvéd Úr!

A párom a feleségétől 16 éve külön él nem váltak el, mi 8 éve élünk élettársi kapcsolatban. Nekem van az előző házasságomból egy 28 éves lányom. A páromnak nincs gyermeke, egy nővére van.

A szüleimtől ajándékba kaptunk egy házat 1/21/2 részben, amit közösen felújítottunk. A párom nevén van egy másik ház és egy autó. Kéz írással megírtuk a végrendeletet, amiben a párom leírta, hogy a nevén lévő minden ingó és ingatlant én örökölök.

Én a végrendeletemben a haszonélvezet bejegyzését kérem.

A kérdésem az lenne, hogy a felesége, illetve a nővére ebben az esetben is örökölnek? Köszönöm megtisztelő válaszát. Tisztelettel: Cs. R.

Tisztelt Cím! A házastárs csak akkor törvényes örökös, ha a hagyaték megnyíltakor az életközösség fennáll, tehát a kérdezett esetben nem jogosult köteles részre a házastárs. A testvér nem jogosult köteles részre. A köteles részt bejegyzik a hagyatékot képező ingatlan tulajdoni lapjára.

20.05.23.

Tisztelt Ügyvéd Úr!

Apám lakását 3 féltestvéremmel együtt örököltük, én az apai rész egy negyedét. Eladás után a kapott összegből milyen arányban kapok, mivel a fele már a testvérek nevén van. Tisztelettel

Tisztelt Cím! A tulajdoni hányad arányában.

20.05.22.

Az eladott ingatlan ára után járna köteles rés?

Tisztelt Ügyvéd Úr!
Olvasmányaim alapján úgy tűnik, hogy az egyenesági örökös, ingatlanra vonatkozó köteles részi illetményét úgy lehet megakadályozni, hogy az örökhagyó egy általa választott személlyel adásvételi szerződést köt.
Az első kérdésem az lenne, hogy ebben az esetben, a köteles rész nem járna az ingatlan ára után, amit az örökhagyó átvesz az ingatlan eladásakor?
Illetve, megtámadható-e az örökhagyó és szerződéses partnere között létrejött adásvételi szerződés, ha az ingatlan értéke erősen piaci ár alatt került meghatározásra? Nagyon köszönöm idejét és válaszát.

Tisztelt Cím! A hagyaték megnyíltakor az örökhagyó tulajdonát képező ingóságok és ingatlanok képezik a hagyatékot. Tehát a köteles rész az ingóságra is vonatkozik.

Az adásvételi szerződésben meghatározott árat csak a NAV vizsgálja az illeték kiszabás során. Azt nem tudom, hogy a szerződés megtámadása sikerrel járna-e. Életében mindenki maga rendelkezik az ingatlanával.

20.05.14.

Jár a testvéremnek köteles rész?

Tisztelt Ügyvéd Úr!

A kérdésem örökösödéssel kapcsolatban, a szüleim tulajdonában volt egy ingatlan, ezt a nevemre íratták, majd közösen tovább költöztünk egy nagyobb ingatlanba, amihez én még hitelt vettem fel. Az új ingatlan tulajdonosa is én vagyok, de felére szüleimnek haszonélvezeti joga van.

Abban az esetben, ha meghalnak a szüleim, a testvérem (egy testvér) ebből az ingatlanból örökölhet-e valamennyi részt? Az osztályra bocsátás itt fenn állhat? Tisztelettel köszönöm válaszát!

Tisztelt Cím! Ha nem ajándékozással került a nevére a hagyaték megnyíltától számított 10 éven belül, akkor nem jár a testvérnek köteles rész.

20.04.15.

Szóbeli végrendelet érvényes?

Tisztelt Ügyvéd Úr!

3 év óta gondoztam egy férfit! Ide költöztetett magához bennünket a beteg édesanyámmal akinek stroke-ja volt hogy ő se legyen egyedül! A férfinek van egy lánya akivel nem tartotta évek óta a kapcsolatot. Most sajnos ez a férfi hirtelen elhunyt agyvérzésbe, én hívtam ki a mentőt is.

Mindig emlegette, hogy nyugodjak meg mert itt mindent én érdemlek meg innen nem tehet majd ki senki, de sajnos nem tudok róla hogy lenne valami papír.

A lányával felvettem a kapcsolatot, most ő intézkedik. Talán addig maradhatunk míg nincs hagyatéki tárgyalás és hogy addig vállalom a közüzemi számlákat.

Legyen szíves tanácsot adni kedves ügyvéd úr, hogy ilyen esetben mit tehetek? Nem akarok aláírni a hagyatéki tárgyalásig semmit. Nagyon szépen köszönöm! Tisztelettel: M. A.

Tisztelt Hölgyem! A szóbeli végrendelet akkor érvényes ha a hagyaték megnyílta előtt 30 napon belül tette az örökhagyó 2 tanú előtt.

20.04.17.

Apám után mennyi örökség illet engem, ha az anyámmal nem éltek együtt?

Tisztelt Ügyvéd Úr!

Meghalt édesapám nemrég, édesanyám és én vagyok az örökös, 7 éve külön éltek egymástól de van egy ingatlanunk, mennyi rész illet engem a házból?

Tisztelt Cím! Egy gyermekrésznyi. Ha a túlélő házastárs és az örökhagyó életközössége nem állt fenn a hagyaték megnyíltakor, akkor csak ön örököl.

20.04.17.

Tisztelt ügyvéd úr!

Nekem az lenne a kérdésem, hogy szüleim külön élnek már 6 éve, házastársi viszonyban voltak mivel nemrég elhunyt édesapám, és neki volt egy nagy értékű autója, bankszámlája,

ezzel kapcsolatban szeretném kérdezni, hogy édesanyámat mi illeti ebből, hogy vonatkoznak rá a szabályok? Előre is köszönöm válaszát!

Tisztelt Cím! Ha nem állt fenn halálakor a házassági életközösség, akkor a házastárs nem törvényes örökös.

20.03.24.

Korábbi férjem után mit örököl a lányom?

Tisztelt Ügyvéd Úr!

Korábbi férjem, lányom édesapja elhalálozott. Érdeklődöm, hogy gyermekemre milyen örökösödési törvény vonatkozik, mit örökölhet édesapja után?

Házasságunk felbontása után gyermekem apja újra házasságot kötött. Halálakor 34 hónapja voltak házasok. Házasságukból gyermek nem született. Végrendelkezést nem hagyott. Gyermekem az egyedüli leszármazottja.

Az ingatlan- egy 50 m2-es lakás- melyben feleségével éltek, házasságuk előtt gyermekem apja tulajdonában volt, felesége semmiféle vagyonnal nem rendelkezett. Előzőleg ez volt közös otthonunk. Köszönettel és tisztelettel: M. S.

Tisztelt Cím! Az örökhagyó házastársa egy gyermekrésznyit örököl és holtig tartó haszonélvezeti jogot a közösen lakott lakáson. Tehát a gyermeke 1/2 tulajdonjogot örököl, haszonélvezettel terhelve.

20.03.16.

Aki örököl egy keveset az adósság is terhelheti?

Tisztelt Ügyvéd úr!
A már elhunyt élettársammal jelzáloghitelt vettünk fel. Fizetésképtelenné váltam. A gyermekem attól retteg, hogy az Ő fizetéséből akarják majd letiltani, pedig itt sem lakik, csak az elhunyt hagyott rá három huszad részt, ami tulajdonképpen az ingatlan felújítására fordított lakásom árából örökölt.

Pontosabban, amikor összeköltöztünk, én eladtam a lakásom és annak ára van benne az ingatlanban. Közjegyzői okirat van róla.

Letilthatnak a lányomtól, mikor Ő sem kezes, sem adóstárs nem volt? Köszönöm, ha megtisztel válaszával!

Tisztelt Asszonyom! Ha az adós hagyatékát nem utasította vissza, akkor igen, a hagyaték erejéig.

20.03.15.

A társtulajdonos köteles kifizetni a másik fél részét?

Tisztelt Ügyvéd Úr!

Anyósom édesanyja a 90-es években elhunyt, a családi házból akkor rá eső 1/4 részt nem fizette ki neki az öccse, aki azóta is a házban lakik. Az édesapja is elhunyt azóta, de ő a teljes részét az öccsére hagyta.

A házat azóta bővítették. Anyósom szeretné megkapni a rá eső részt az édesanyja után.

Kérdésem, hogy a ház akkori értéke vagy jelenlegi értékének 1/4 része illeti-e meg? Az öccse köteles-e kifizetni? Köszönöm válaszát. Kné H. V.

Tisztelt Cím! A társtulajdonos nem köteles kifizetni, pert indíthat a résztulajdonos. (Az eredeti méret 1/4-e a tulajdona, ha nem járult hozzá a bővítés költségeihez)

20.03.11.

Tisztelt Ügyvéd Úr!

Édesapánk elhalálozott a lakást kiadhatjuk-e bérlőnek a hagyatéki tárgyalás előtt? Édesanyánk halála után ( 1 éve ) az ingatlan fele édesapánk nevére került, ¼-e a testvérem nevére, ¼-e én nevemre. Vagy addig csak felét adhatjuk ki? Válaszát előre is köszönöm! Tisztelettel: K. K. J.

Tisztelt Cím! Nem adhatják ki, amire nincsen bejegyezve a tulajdonjoguk a tulajdoni lapra.

2020.02.12.

A tulajdonos társam kérhet tőlem használati díjat?

Tisztelt Ügyvéd Úr!

A szülői házat testvéremmel örököltük, én lakom benne. Ő 7éve elköltözött. Ügyvédhez fordult, és túl használati díjként megjelölt egy összeget. Kérdésem, hogy köteles vagyok e fizetni az ő általa kitalált összeget? Mi a teendő? Válaszát előre is köszönöm.

Tisztelt Cím! A tulajdonostársa bírósághoz fordulhat, ott ön ellen kérelmet terjeszthet elő.

20.02.11.

Tisztelt Ügyvéd Úr!

Van egy ingatlan amit 3-an örököltünk anyukánk halála után. A házon van tartozás ami a szüleinktől maradt rajta. A húgom sem és én sem lakunk benne de a bátyánk igen. Szeretnénk mi ketten eladni de ő nem, mert nem tud házat venni az 1/3ad részből.

Mi a teendő ilyenkor? Ki sem tud minket fizetni mert nincs miből. Ki tudnánk mi fizetni őt? De mi van ha nem akar kimenni belőle? A húgom albérletet fizet mi meg hitelt. Köszönöm válaszát előre is.

Tisztelt Cím! Ingatlanon fennálló közös tulajdon megszüntetése iránt lehet pert indítani, de nem valószínű, hogy a bíróság kényszer árverést rendelne el, mert az egyik tulajdonos lakóhelye az ingatlan.

20.02.09.

Hogyan kapom meg a házra költött pénzem?

Tisztelt Ügyvéd Úr!

Édesanyám 2019. -ben elhunyt. Egy Bátyám van akivel örökölnénk a családi házat. Felértékelték a házat. Az édesanyámmal 1983-óta én és családom élt együtt. 1990-től folyamatos felújításokat végeztünk. 2006-ban a meglévő ingatlanhoz Édesanyám és Bátyám bele egyezésével hozzá építettünk. A felújításokról számlám van.

A probléma az hogy a Bátyám szerint áron alulira értékelték. Jelenleg ott tartunk, hogy újra felértékelik az ingatlant. Volt hogy évekig nem is jött hozzá! Az ingatlan felújításában sem vett részt, sőt mivel szobafestő a szakmája így a lakás festésénél még az édesanyjától is elkérte a munka díjat!

Kérdésem milyen arányban vagyok köteles kifizetni? Az ingatlanra fordított összeget, hogy tudom beszámítani a fele-fele arányba. Köszönöm válaszát Tisztelettel R. Marianna

Tisztelt Cím! Önnek kell bizonyítania, hogy a külön vagyonából mit és mennyit fektetett a közös tulajdonú ingatlanba.

20.02.05.

Nővérem részét kifizetném, gyermekeimre íratva?

Tisztelt Ügyvéd Úr! Szeretnék választ kapni a kérdésemre. Édesanyánk halála után a nővéremmel fele-fele arányban lettünk tulajdonosai a háznak. A házban én élek a gyermekeimmel. Egyedül nevelem őket. Megállapodtunk, hogy én kifizetem az őrá eső részét.

Azt szeretném megkérdezni, hogy ha a gyermekeimre iratom a házat és én a haszonélvező lennék, azt ügyvéddel kell intézni, illetve ki fizeti az eljárás díját. A nővérem szerint az összes költség az enyém, mert én vagyok a vevő, ez így van? Tisztelettel és köszönettel, várom válaszát! Cs. H.

Tisztelt Cím! Igen, a vevő fizeti az ügyvédet, a földhivatali eljárás díját és a vagyonszerzési illetéket, ami 4% adásvétel esetén. Az ajándékozás illetéke 9%, mert nem egyenesági rokonok (nem egymástól származnak).

Amikor már az ön nevére bejegyezték, tudja elajándékozni a gyermekeinek. Az ajándékozási szerződésnek is van ügyvédi díja, földhivatali eljárási díj (6600), de a gyerekei nem fizetnek vagyonszerzési illetéket.

20.02.04.

Anyánk halála után az új férj mit kap?

Tisztelt Ügyvéd Úr!
Édesanyánk 2 hónapja elhunyt. Édesapánk 2012es halála után, mi 4en testvérek megörököltük apánk részét a házból. Édesanyám a halálát megelőző évben újra férjhez ment. A ház édesapám szülői háza volt, 28 évig voltak anyukámmal házasok.

Hogy fog most kinézni az öröklés? Új férj haszonélvező lesz, a 4 gyerek kap 1/4ed rész tulajdonjogot fejenként? A haszonélvezeti jog mire jogosítja az új férjet? Válaszát nagyon szépen köszönöm: W. V.

Tisztelt Cím! Ha nem minősül ági vagyonnak az ingatlan, akkor a túlélő házastárs egy gyermekrésznyit örököl a házból a holtig tartó haszonélvezeti jog mellett. A holtig tartó haszonélvezeti jog jogosultja korlátozhatja a többi tulajdonos lakáshasználati jogát. 

20.02.03.

Unokatestvérem nem tud a javamra végrendelkezni, így ki lesz az örökös?

Tisztelt Ügyvéd Úr!
Az alábbi témában szeretnék tanácsot kérni:
Unokatestvérem 63 éves, aki idős édesanyjával élt. Betegségéből adódóan le van százalékolva, “terelésre” szorul. Édesanyja haláláig a hét unokatestvér közül én voltam aki segített nekik (ellenszolgáltatás nélkül), mindig nekem szóltak.

Édesanyja mindig azt szerette volna, hogy halálát követően, a maradandó vagyon az én tulajdonomba szálljon át, mivel a többi unokatestvér nem segített nekik.
Unokatestvérem nem állt eddig gondnokság alatt, de a közeljövőben korlátozottan gondnokság alá kell helyeztetni –vagyona megvédése miatt-.

Tőlem fogad el segítséget, így valószínű, hogy én leszek a gondnoka.
Halála után a törvényes örökségi rend szerint az unokatestvérek egyenlő részben örökölnek utána.
Ez azért is igazságtalan, mert nagyon sok energiát, időt fordítottam eddig is rájuk, nem beszélve a költségekről.

A többi unokatestér pedig ajtót sem nyitott rájuk, csak most, amikor megtudták, hogy nincs szerződésem a családdal. Kérdésem: Milyen formában szállhat rám unokatestvérem halála után a maradandó vagyon? Végrendeletet egyedül, segítség nélkül nem képes tenni. Várom szíves válaszát. Tisztelettel N. Pné

Tisztelt Cím! A konkrét esetben az illető nem jogosult végrendelet tételére, ezért a törvényes öröklés rendje szerint fognak örökölni.

20.02.02.

Gyermekkoromban eladhatta édesanyám a lakásunkat?

Tisztelt Ügyvéd Úr!

Édesanyám állítólag eladta a 1,5 szobás debreceni lakásunkat. Akkor én még kiskorú voltam.
Édesanyám 1996-ban elhunyt édesapám pedig most 2020-ban.
Kérdésem az hogy az akkori adásvételi szerződés hiányos nem tartalmaz tanúkat és az én aláírásomat nyilatkozatomat, hogy szüleim javára lemondok az öröklési jogról.

Az lenne a kérdésem, hogy valójában gyerekkoromban eladhatta-e édesanyám a lakásunkat, nem kellett volna megvárni míg betöltöm a 18. életévemet és lemondok esetleg az öröklési jogomról. Várom válaszát, Tisztelettel maradtam: P. Cs.

Tisztelt Cím! Minden nagykorú személy fő szabály szerint szabadon rendelkezik bármely vagyontárgyával, így életében bármikor, bárkinek az engedélye nélkül eladhatja, elajándékozhatja az ingóságát vagy ingatlanát.

A törvényes örökös engedélyére ehhez nincs szükség, nincs és nem volt soha ilyen törvény.

20.01.31.

Apám adóssága címén mennyit kérhet a végrehajtó?

Tisztelt Ügyvéd Úr!

Édesapánk 2009-ben elhalálozott, sajnos elfogadtuk a hagyatékot, így 2 és fél millió adósságot kaptunk, mivel 5en vagyunk testvérek így fejenként ez 500 ezer forintot jelent. A végrehajtó az elmúlt évek alatt folyamatosan árverezi a házat, sikertelenül.

Testvéreim közül egyedül én szeretnék ebből kiszállni és egy összegben rendezni a rám eső 500 ezer forintot az OTP Factoring felé.

Kérdésem az lenne, hogy kirendezés után mennyit kérhet tőlem jogosan a végrehajtó? Nem kaptam egyértelmű választ, csak egy összesítőt amin már 9millios összegek szerepelnek. Külföldön élek.

Van erre valami törvényi keret, vagy határ a csillagos ég? Válaszát előre is köszönöm: Tisztelettel, D.-T. A.

Tisztelt Cím! Ön csak az örökölt tulajdoni hányad értéke erejéig, elsősorban a hagyaték tárgyával felel a Ptk. ( 2013. évi V. tv.) szerint.

20.01.26.

Régen elhunyt felmenőim hagyatékából hogyan tudok örökölni?

Tisztelt Ügyvéd úr!
Pest megyében Geo-szonáros vizsgálatokat végeznek bányakincsek után kutatva. Ennek kapcsán kaptunk erről értesítő levelet, ahol hivatkoztak egy földterületre. A tulajdoni lapot kikérve, derült ki, hogy egy azonos helyrajzi számú telekrészből, a régen elhunyt Nagymamám, és a tavaly elhunyt Édesanyámnak is van tulajdon része.

Hogyan lehet ezt örökölni, illetve rendelkezni a tulajdonjogokkal? Válaszát várva, Köszönettel: B. G.

Tisztelt Cím! Az elhunytak egykori lakóhelye szerint illetékes közjegyzőnél lehet póthagyatéki eljárást indítani.

20.01.21.

Kedves Ügyvéd úr!
Anyai örökségünk egy ingatlan, amit 3-an örököltünk testvérek. Egyik testvérem halála után örököltük a részét ketten, bátyámmal. Haszonélvezeti jogra tart igényt a sógorom, úgy hogy

az elhunyt testvéremmel ők 2,5 éve nem éltek együtt, házassági életközösség nem állt fent. Kérdésem, hogy jogosan követel bármit is? Köszönettel: Zné

Tisztelt Cím! A túlélő házastárs abban az esetben törvényes örökös, ha a hagyaték megnyíltakor az életközösség fennállt.

20.01.20.

Szüleim háza hogyan kerülhet a nevemre?

Tisztelt Ügyvéd Úr!
Abban szeretném a segítségét kérni, hogy szüleim házában élünk, felmondott hitelszerződésünk volt, melyet átadtak a végrehajtónak. A végrehajtóval sikerült megállapodni, a párommal fizetjük a részleteket.

Szeretném hogy az ingatlan a nevemre kerüljön, a szüleim nekem ajándékoznák, a testvérem beleegyezésével!

A kérdésem az lenne, hogy ha írunk itthon kézzel, letanúzva egy nyilatkozatot, melyben a szüleim a hitel lejártával, vagy hirtelen  elhalálozásuk esetén rám szeretnék hagyni az ingatlan részüket, az elegendő?

Vagy ügyvéd által kellene megírni a nyilatkozatot? Van e valami gyorsabb, vagy esetleg más lehetőségünk erre? Köszönöm válaszát! Tisztelettel, és köszönettel: Sz. R.

Tisztelt Cím! Végrendelkezni lehet, (formai követelmények: Új PTK. 17.§ valamint c) a sajátkezűleg írt vagy más által írt végrendeletet aláírja, és akár nyílt, akár zárt iratként a közjegyzőnél – végrendeletként feltüntetve – személyesen letétbe helyezi.) ekkor a másik törvényes örökös köteles részre lesz jogosult.

A testvére nem lesz jogosult a kötelesrészre, ha lemond az örökségről. Örökségről lemondás: Aki törvényes öröklésre jogosult, az örökhagyóval kötött írásbeli szerződésben lemondhat az öröklésről. Lemondani tehát csak az örökhagyó életében és szerződéssel lehet.

Valószínűleg elidegenítési és terhelési tilalom van bejegyezve az ingatlan tulajdoni lapjára, ezért nem lehet elajándékozni.

20.01.19.

Szüleim idősotthoni ellátás 30%át  fizető állam, igényelhet a hagyatékból?

Tisztelt Ügyvéd Úr!
Mindkét szülőm idősek otthonába került az elmúlt egy év alatt. A nyugellátásuk nem fedezi a havonta fizetendő ellátási díjat ezért a nyugdíjuk 70%-t kell befizetniük a fenn maradó 30% -ot az állam fizeti.

Arra lennék kíváncsi hogy ilyen esetben a házukra, rá teheti -e az állam a kezét? Köszönettel, V. S.

Tisztelt Cím! A hagyatéki eljárásban hagyatéki hitelezői igényt terjeszthet be az állam.

20.01.17.

A kiskorú örököst a haszonélvezők kizárhatják az ingatlanból?

Tisztelt Ügyvéd úr!
A húgom párja tavaly októberben elhunyt.
Nem voltak házasok, egy közös gyermekük született. A párjának az előző kapcsolatából szintén van egy gyermeke.
A haláleset előtt a párja szülei ajándékozási jogcímen a párjára íratták a házat. A szülők haszonélvezeti jogot fent tartották. A hagyatéki tárgyalás jelenleg áll, mert az elhunyt szülei és előző párja megtámadják a hagyatékot.

A húgom szeretné ha az örökség megmaradna a kisfiának. Ott éltek és nem is tudnának máshova menni. Ez a szülőket nem érdekli, a házat akarják vissza és hogy ők menjenek el onnan. Van arra esély, hogy a húgom kisfia elveszíti az örökségét, és kiteszik őket a házból? Tisztelettel N. L.

Tisztelt Cím! Az örökhagyó leszármazói a törvényes örökösök. Az élettárs nem törvényes örökös, holtig tartó haszonélvezeti jogra nem jogosult. A házból az örökhagyó szülei, mint haszonélvezők, korlátozhatják az örököst, a lakás használatában, aki csak állagtulajdonos lesz.

20.01.15.

Ki mit kap?

Anyukám elhunyt és hagyatéki tárgyalás lesz. Van két családi ház és egy telek és még 8 M forint a bankban. Férjnél volt és azt szeretném tudni, ki mit kap? Előre is köszönöm.

Tisztelt Cím! A túlélő házastárs egy gyermekrésznyit örököl és holtig tartó haszonélvezeti jogot a közösen lakott lakáson.

20.01.14.

Tisztelt Ügyvéd Úr!
Családi ház, 3 testvér öröksége.
A bátyám sajnos elhunyt, mi ketten az öcsémmel pedig tartósan külföldön dolgozunk, két különböző országban.
A szomszédok szerint elhunyt bátyánk “bűbájos” neje a hátunk mögött eladta a házat.
Nem az a lényeg, hogy mennyiért, amilyen árat hallottunk, annyiért simán aláírtuk volna.

A kérdés az, hogy HOL VAN MOST A RÁNK ESŐ RÉSZ? Az eladást bejegyző hivatalok nyilván nem hitték el neki, hogy mi is elhaláloztunk, csak mert 20 percig nem vettük fel a telefont. Remélem, van erre valami technika, pl. letétbe helyezik a részünket, amíg elő nem kerülünk. Köszönettel: O. P.

Tisztelt Cím! Ha nem adtak meghatalmazást, akkor nem adhatja el a tulajdonostárs az önök tulajdoni hányadát, azaz nem írhat alá adásvételi szerződést a tulajdonostársak képviseletében, ha nincs meghatalmazása. A tulajdoni lapot nézze meg interneten keresztül, valóban történt-e eladás.

20.01.10.

Hogyan mondhatok le az örökségről?

Tisztelt Ügyvéd Úr!

Jelenleg még élnek a szüleim viszont nem tartom velük a kapcsolatot, valamint elég sok adósságuk van, és nem szeretném az adósságukat megkapni.
Van esetleg valamilyen egyoldalú visszautasítás amikor lemondok az örökségemről teljes mértékben az öcsém javára? Nem tartok igényt se ingó se ingatlan se köteles részről semmire.
Válaszát előre is köszönöm

Tisztelt Cím! Legkésőbb a hagyatéki tárgyaláson visszautasíthatja a hagyatékot.

20.01.04.

Tisztelt Ügyvéd Úr!
Feleségem édesanyja meghalt. Hagyatéki végzés megtörtént. Ha a jogerős hagyatéki végzést követően le szeretne mondani az örökségéről, akkor az miként lehetséges és milyen költségei vannak? Megtisztelő válaszát előre is köszönöm!

Tisztelt Cím! Ez nem lemondás, mert átvette a hagyatékot. Elajándékozhatja vagy eladhatja a tulajdoni hányadát. Apjának illeték mentesen ajándékozhat, testvérnek 9% lenne az illeték. (költségek: az ingatlan átruházási szerződés ellenjegyzés ügyvédi díja és a földhivatal eljárási díj)

20.01.03.

Nagymamánk nekünk ajándékozta a házát, apánk semmissé teheti?

Tisztelt Ügyvéd Úr!
5 éve ajándékozási szerződéssel nagymamánk a nevemre és testvéremre íratta a házat amibe már alapesetbe is mi laktunk, így mienk lett a tulajdon a házra, viszont ő lett a haszonélvező haláláig.
Édesapánk elkezdett zsarolni minket, hogy az ajándékozási szerződést semmisé fogja tenni. Nagymamánk most 85 éves.

Tud tenni bármit ellenünk? Nekünk ez az egy örökségünk van, ha a mama meghal akkor nem kevés pénzt is fog örökölni, plusz van saját háza, de ki akar szúrni velünk, hogy az utcára kerüljünk.

Mi az amire számítanunk kell, ha elkezd ellenünk áskálódni? Köszönöm válaszát: V.
Tisztelt Cím! A hagyaték megnyílta előtt 10 éven belül adott ajándék tekintetében a törvényes örökös köteles részre tarthat igényt abban az esetben, ha az ajándékozó nem zárta ki a betudási kötelezettséget. A köteles rész a törvényes örökrész 1/3-ada. Az ajándékozási szerződést nem tudja semmissé tenni.

Kedves Látogató!

Tájékoztatom, ingatlan adásvételi szerződés ügyvédi munkadíja 0,3%, de minimum 100 e Ft.

Dr Mohos Gábor Ügyvéd válaszol öröklésjogi kérdésekre
ÖRÖKLÉSJOG
Ügyvéd Dr Mohos Gábor Ügyvéd Bp.

Kérdése van?

Lépjen velem kapcsolatba.