Házassági / Élettársi vagyonjogi szerződés

Vagyonjogi szerződések.

házassági vagyonjogi szerződés

elsődleges célja, hogy az esetleges válás idején a válás anyagi következményei pontosan kiszámíthatók legyenek, szerződés szerint.

Egyre gyakrabban a korábban felvett hitel miatt, a végrehajtás kivédése érdekében kap nagyobb jelentőséget a házassági vagyonjogi szerződés.

Az előző házasságból származó gyermek érdekében, halálesetre gondolva, nem mindegy mi kerül a hagyatékba. A gyermek és az új házastárs évekig tartó pereskedése is megelőzhető, egy jól megírt házassági szerződéssel.

házassági vagyonjogi szerződés dr. Mohos Gábor ügyvédnél

– A házassági vagyonjogi szerződés  jogi képviselő által ellenjegyzett magánokiratba foglalása szükséges. Ez a rendelkezés nem vonatkozik ingó dolgok ajándékozására, ha az ajándék átadása megtörtént.

Életközösség megszakadása után a házastársi közös vagyon megosztása egy másik   megállapodás.

családjogi törvény lehetőséget ad arra, hogy a házasuló felek, illetve a házastársak egymás közötti vagyoni viszonyaikat – a  házastársi vagyonközösség általános szabályaitól eltérően,

házassági vagyonjogi szerződéssel

rendezzék.

– közös vagyon

különvagyon 

meghatározása.

Szerződésben rögzítik, hogy :

vagyonelkülönítés szabályai szerint gazdálkodnak.

 Házassági vagyonjogi szerződés  a házasság előtt és alatt is köthető, és nem csupán a már megszerzett, hanem a házasság alatt a jövőben megszerzésre kerülő vagyontárgyakra is irányulhat.

– A házassági vagyonjogi szerződésre a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit is megfelelően alkalmazni kell, szerződés utóbb módosítható, felbontható vagy megszüntethető.  (a módosítást is  okiratba kell foglalni).

A 2014. március 15.-én hatályba lépett új PTK. SZÖVEGE: 2013. évi V. Tv. Negyedik Könyv, Családjog, VII. Fejezet  

A házassági vagyonjogi szerződés

 1. Általános rendelkezések 4:63. § [A házassági vagyonjogi szerződés tartalma]
(1) Házassági vagyonjogi szerződésben a házasulók és a házastársak maguk határozhatják meg azt a vagyonjogi rendszert, amelyet a házastársi vagyonközösség helyett a szerződésben meghatározott időponttól életközösségük időtartama alatt a vagyoni viszonyaikra alkalmazni kell.
(2) A felek a házassági vagyonjogi szerződésben vagyonuk meghatározott részei tekintetében különböző vagyonjogi rendszereket köthetnek ki, és eltérhetnek a törvényes vagy a választott vagyonjogi rendszerek szabályaitól is, ha az eltérést e törvény nem tiltja.

Házassági/Élettársi vagyonjogi szerződés  kötéshez,

H-P-ig 9-18 óráig hívjon, vagy most 

Élettársi vagyonjog

Új PTK. Hatodik könyv, Kötelmi jog XXV. cím alatt rendelkezik az élettársi kapcsolatról.

6:515. § [Az élettársi vagyonjogi szerződés]

(1) Az élettársak egymás közötti vagyoni viszonyaikat az élettársi együttélés idejére szerződéssel rendezhetik. A szerződés akkor érvényes, ha közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalták.
(2) A szerződésben az élettársak bármilyen olyan vagyonjogi rendelkezést kiköthetnek, amely – szerződés vagy e törvény alapján – a házastársak között érvényesülhet.
(3) A szerződés harmadik személyekkel szemben akkor hatályos, ha a szerződést az élettársi vagyonjogi szerződések nyilvántartásába bevezették, vagy ha az élettársak bizonyítják, hogy a harmadik személy a szerződés fennállásáról és annak tartalmáról tudott vagy tudnia kellett.
(4) Az élettársi vagyonjogi szerződések nyilvántartására a házassági vagyonjogi szerződések nyilvántartására vonatkozó rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell.

Az élettársi vagyonjog, élettársi vagyonjogi szerződés további jogszabályi szövege a szerződések joga>> oldalon olvasható.

Itt találja az ügyvédi irodámat:
Dr. Mohos Gábor ügyvéd
Bulcsú u.19. 1134
Ügyvéd Dr Mohos Gábor Ügyvéd Bp.

Kérdése van?

Lépjen velem kapcsolatba.