HÍVJON!
06 20 354 8963
KÉRJEN AJÁNLATOT
Házassági / Élettársi vagyonjogi szerződés
megosztás

Vagyonjogi szerződések.

házassági vagyonjogi szerződés elsődleges célja, hogy az esetleges válás idején a válás anyagi következményei pontosan kiszámíthatók legyenek. Egyre gyakrabban a hitelfelvétel miatt, a végrehajtás kivédése érdekében kap nagyobb jelentőséget a házassági vagyonjogi szerződés.

családjogi törvény lehetőséget ad arra, hogy a házasuló felek, illetve a házastársak egymás közötti vagyoni viszonyaikat – a  házastársi vagyonközösség általános szabályaitól eltérően –

házassági vagyonjogi szerződéssel

-rendezzék.

– közös vagyon – különvagyon meghatározása.

– A házassági vagyonjogi szerződés  jogi képviselő által ellenjegyzett magánokiratba foglalása szükséges. Ez a rendelkezés nem vonatkozik ingó dolgok ajándékozására, ha az ajándék átadása megtörtént, valamint az életközösség megszakadása után a házastársi közös vagyon megosztása tárgyában létrejött megállapodásra.

 Házassági vagyonjogi szerződés  a házasság előtt és alatt is köthető, és nem csupán a már megszerzett, hanem a házasság alatt a jövőben megszerzésre kerülő vagyontárgyakra is irányulhat.

– A házassági vagyonjogi szerződésre a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit is megfelelően alkalmazni kell, a szerződés utóbb módosítható, felbontható vagy megszüntethető.  (a módosítást is  okiratba kell foglalni).

A 2014. március 15.-én hatályba lépett új PTK. SZÖVEGE:

 1. évi V. Tv. Negyedik Könyv, Családjog, VII. Fejezet  A házassági vagyonjogi szerződés
  Házassági szerződés a jövőről szól!

  Házassági szerződés a jövőről szól!

  1. Általános rendelkezések
  4:63. § [A házassági vagyonjogi szerződés tartalma] (1) Házassági vagyonjogi szerződésben a házasulók és a házastársak maguk határozhatják meg azt a vagyonjogi rendszert, amelyet a házastársi vagyonközösség helyett a szerződésben meghatározott időponttól életközösségük időtartama alatt a vagyoni viszonyaikra alkalmazni kell.
  (2) A felek a házassági vagyonjogi szerződésben vagyonuk meghatározott részei tekintetében különböző vagyonjogi rendszereket köthetnek ki, és eltérhetnek a törvényes vagy a választott vagyonjogi rendszerek szabályaitól is, ha az eltérést e törvény nem tiltja.

A házassági szerződés teljes jogszabály szövegét a Ptk. 4:63.§-4:75.§ mutatja>>

Házassági/Élettársi vagyonjogi szerződés díja, csak 30.000.-Ft!

Szerződés kötéshez, most FOGLALJON IDŐPONTOT>>

Vagy h-p 9-18 óra között szíveskedjék hívni! 06-20-354 8963

Élettársi vagyonjog

Új PTK. Hatodik könyv, Kötelmi jog XXV. cím alatt rendelkezik az élettársi kapcsolatról.

6:515. § [Az élettársi vagyonjogi szerződés]

(1) Az élettársak egymás közötti vagyoni viszonyaikat az élettársi együttélés idejére szerződéssel rendezhetik. A szerződés akkor érvényes, ha közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalták.
(2) A szerződésben az élettársak bármilyen olyan vagyonjogi rendelkezést kiköthetnek, amely – szerződés vagy e törvény alapján – a házastársak között érvényesülhet.
(3) A szerződés harmadik személyekkel szemben akkor hatályos, ha a szerződést az élettársi vagyonjogi szerződések nyilvántartásába bevezették, vagy ha az élettársak bizonyítják, hogy a harmadik személy a szerződés fennállásáról és annak tartalmáról tudott vagy tudnia kellett.
(4) Az élettársi vagyonjogi szerződések nyilvántartására a házassági vagyonjogi szerződések nyilvántartására
vonatkozó rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell.

Az élettársi vagyonjog, élettársi vagyonjogi szerződés további jogszabályi szövege a szerződések joga>> oldalon olvasható.

Kérjen JOGI  TANÁCSOT>>

H-p, 9-18-ig, hívjon! 06-20-354 8963,    bármikor  foglaljon időpontot>> 

Dr. Mohos G. ügyvéd Bp.

Dr. Mohos G. ügyvéd Bp.

<<Itt találja az ügyvédi irodámat!

 CIKKEIMET itt KÖVESSE, új bejegyzésről értesítem! 

Ügyvéd elérhető:

1134 Budapest,
Bulcsú u.19.
Ügydélfogadás:
egyeztetett időpontban
Hívható:
h-p: 9-18 óra
06-20-354 8963
06-1-239 5434
Levélírás 0-24 óra
mohos.gabor@upcmail.hu
iroda@mohos-ugyved.hu

Oszd meg kérlek!
Ezt a honlapot dr. Mohos Gábor, a Budapesti Ügyvédi Kamarába 2006 évben bejegyzett egyéni ügyvéd tartja fenn (a.sz.55076872-1-41), az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek a Budapesti Ügyvédi Kamara honlapján találhatók. Felelősség biztosításom a Magyar Ügyvédek Biztosító Egyesületénél van. ADATVÉDELEM>>

Copyright © 2016 Dr. Mohos Gábor ügyvéd Bp.

valas.lap.hu | ingatlan.lap.hu | jog.lap.hu | linkweb.hu